Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
1 minuta
Niniejszy poradnik dotyczy osób, które:
  • podjęły działalność nierejestrową (działalność zarobkowa),
  • zarejestrowały działalność gospodarczą
- i rozpoczynają prowadzenie firmy.

Rejestrując jednoosobową działalność gospodarczą wykorzystując wniosek CEIDG-1, dokonałeś zgłoszenia do ZUS jako płatnik składek, a rejestrując spółkę w KRS dokonałeś zgłoszenia spółki jako płatnika składek na druku ZUS-ZPA (obowiązkowo w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. oraz w przypadku pozostałych spółek, jeśli będą zatrudnieni pracownicy).

W przypadku gdy rozpoczynacz działalnośc nierejestrową zgłoszenie do ZUS czy też do NFZ (w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego) jest dobrowolne. Przeczytaj jak dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia.

Poradnik ten pomoże Ci w ustaleniu dalszych obowiązków wynikających z rozpoczęcia działalności i związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi wobec ZUS.

UWAGA
Dane z wniosku o wpis do CEIDG (CEIDG-1) trafiają do ZUS drogą elektroniczną, po uprzednim nadaniu/weryfikacji nr NIP przez urząd skarbowy oraz nr REGON przez GUS. Proces ten zajmuje przeciętnie 24 godziny od wprowadzenia wniosku CEIDG-1 do systemu CEIDG.


Informacje na temat zgłoszenia płatnika ZUS zostały szczegółowo przedstawione w materiałach poświęconych ubezpieczeniu społecznemu.