Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rozliczenie z ZUS w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – poradnik


W bieżącej działalności każdego przedsiębiorcy ważną rolę odgrywa poprawne wykonywanie obowiązków wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Składają się na nie różne czynności o często dość specyficznej i zmiennej istocie. Mają one też różny wymiar. Są to bowiem operacje mające zarówno naturę prawną jak materialno-techniczną. Ponadto opierają się one na dość trudnych i zawiłych normach prawnych mających swoje źródło w różnych aktach rangi ustawowej. W wielu obszarach wymagają też głębokiej i wnikliwej oraz specjalistycznej wiedzy. Nierzadko znajomość powyższych zagadnień jest konieczna do prawidłowego wykonywania kontroli zarządczej nawet, gdy powyższe zadania wykonuje zewnętrzny podmiot profesjonalny typu biuro rachunkowe.

W tej sytuacji potrzeba poznania w/w procesów staje się naturalnym przymusem każdego przedsiębiorcy chcącego rzetelnie wykonywać swoje obowiązki zarówno jako płatnika składek jak i ubezpieczonego.

Opisane w ramach tych procesów zadania przedsiębiorcy uwzględniają najbardziej powszechne i typowe obszary jego działalności w zderzeniu z obowiązkami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych i pokrewnych.

Niniejszy poradnik opisuje wyłącznie obowiązki związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Wymogi dotyczące w/w ubezpieczeń na etapie rozpoczynania działalności zostały zdefiniowane w poradniku Obowiązki przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.