Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz zaświadczenia, że nie masz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP? Chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS? Poniżej dowiesz się jak uzyskać takie zaświadczenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Usługa dostępna dla osób, które założą konto na PUE ZUS lub mają Profil Zaufany.

Wniosek podpiszesz Profilem Zaufanym (który jest bezpłatny) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym (który jest płatny).

Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać  – wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Brak zadłużenia w ZUS ma dla wielu firm kluczowe znaczenie. Jeśli masz zaległości w opłacaniu składek, możesz mieć problemy z uzyskaniem kredytu lub skutecznym ubieganiem się o zamówienia publiczne.

Ważne! Aby otrzymać zaświadczenie, twoja firma musi znajdować się w Centralnym Rejestrze Płatników Składek. Jeśli jej tam nie ma, otrzymasz zaświadczenie stwierdzające, że nie jest ona wpisana do tego Rejestru.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały ZUS
 • inspektoraty ZUS
 • biura terenowe ZUS

Sprawę realizują placówki ZUS.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Wniosek złóż osobiście, drogą elektroniczną lub poprzez pełnomocnika (jeśli go ustanowiłeś).

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

- imię, nazwisko,

- datę urodzenia przedsiębiorcy,

- nazwę firmy i adres jej siedziby,

- NIP,

- REGON,

- wskazanie czy zaświadczenie zostanie odebrane osobiście czy ma być wysłane pocztą,

- datę wydania zaświadczenia.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo.

2. Urząd wyda ci zaświadczenie

Urząd sprawdzi stan rozliczeń na podstawie dokumentów rozliczeniowych i wpłat składek zapisanych na twoim koncie. Jeśli nie będziesz mieć zadłużenia – otrzymasz zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na:

 • ubezpieczenia społeczne
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Fundusz Emerytur Pomostowych

Zaświadczenie odbierz osobiście, drogą elektroniczną lub poprzez pełnomocnika (jeśli go ustanowiłeś).

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.

Termin

7 dni

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Zaświadczenie otrzymasz w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach, które nie budzą wątpliwości zaświadczenie uzyskasz od razu.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli urząd odmówi ci wydania zaświadczenia o niezaleganiu, otrzymasz decyzję. Od decyzji możesz odwołać się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Warto wiedzieć

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek potwierdza, że nie zalegasz z opłacaniem składek na dzień wydania zaświadczenia. Nawet drobne zaległości mogą być powodem, że nie otrzymasz zaświadczenia.

Czy ta strona była przydatna?