Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacje podstawowe

 

Polska Strefa Inwestycji to instrument dzięki któremu możesz uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Możesz z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług.

Polska Strefa Inwestycji funkcjonuje od 2018 r. na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.  Nowa ustawa zastąpiła dotychczasowy mechanizm pomocy publicznej dla inwestorów, dostępny w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Aktualnie przedsiębiorcy nie mają już możliwości uzyskania nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Mogą starać się o decyzję o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Co może zyskać inwestor?

 •     ulgę podatkową dla nowej inwestycji,
 •     możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji,
 •     dodatkową promocję, w przypadku innowacyjnych projektów,
 •     możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej,
 •     pomoc w nawiązywaniu trwałych relacji z jednostkami naukowymi i szkołami,
 •     wsparcie transferu wiedzy i budowania zaplecza kadrowego.

Polska Strefa Inwestycji funkcjonuje na podstawie trzech aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji
 3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym


oraz 14 rozporządzeń Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającym obszarami wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu. Tekst rozporządzeń dostępny jest na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych:

 1. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 2. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 3. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 4. Krakowski Park Technologiczny
 5. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 6. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 7. Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park MIELEC
 8. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 9. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 10. Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice"
 11. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 12. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan
 13. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 14. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna