Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Instytucje udzielające pomocy

Do kogo zgłosić się po wsparcie przy realizacji nowej inwestycji?

Podstawową instytucją oferującą wsparcie na poziomie całego kraju jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Jeśli Twojej firmie zależy na obsłudze regionalnej, skontaktuj się z jedną z 14 spółek zarządzających obszarami stref ekonomicznych.

Instytucje te pomogą znaleźć wsparcie finansowe czy doradcze dopasowane do Twoich potrzeb na wybranym terenie. 

Pozostałe ważne instytucje wspierające inwestorów

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju  (Grupa PFR) - to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Grupa PFR oferuje szeroki wybór instrumentów wsparcia finansowego i doradczego przy realizacji inwestycji dla firm na różnym etapie rozwoju. W jej skład wchodzą m.in. następujące instytucje:

  1. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) – oferuje ubezpieczenia transakcji handlowych polskich przedsiębiorców w kraju i za granicą. Przedsiębiorcy mogą ubezpieczyć swoje należności z tytułu sprzedaży z odroczonym terminem płatności, a także uzyskać gwarancje ubezpieczeniowe. KUKE jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce oferuje gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia transakcji eksportowych. W ofercie są też ubezpieczenia innowacyjnych projektów eksportowych.

  2. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) - finansuje rozwój przedsiębiorstw przemysłowych udzielając pożyczek średnio i długookresowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych i rozwojowych. Wspiera płynność finansową przedsiębiorstw, zasila w kapitał obrotowy, finansuje kontrakty oraz realizację przedsięwzięć innowacyjnych. Z oferty ARP mogą skorzystać przedsiębiorcy działający w przemyśle oraz ich usługodawcy. 

  3. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) - finansuje przedsiębiorstwa m.in. za pomocą kredytów inwestycyjnych lub programów emisji obligacji. Finansowanie jest „szyte na miarę", co oznacza, że jego warunki, takie jak: kwota, okres, ceny, zabezpieczenia, udział własny, ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę projektu dokonaną przez bank. Oferta kredytów inwestycyjnych w BGK  zapewnia pozyskanie długoterminowego finansowania projektów inwestycyjnych, w tym również projektów dofinansowanych ze środków europejskich.  Bank oferuje również program emisji obligacji wraz z gwarancją ich nabycia przez bank, który może stanowić alternatywę dla kredytu inwestycyjnego.