Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kryteria jakościowe

 

Kryteria jakościowe – to warunki, które Twoja inwestycja musi spełnić, by otrzymać ulgę podatkową. Są one podzielone na dwie grupy:

  • Zrównoważony rozwój gospodarczy
  • Zrównoważony rozwój społeczny

W sumie nowa inwestycja może otrzymać maksymalnie 10 pkt za kryteria jakościowe. Jednak, aby uzyskać decyzję o wsparciu wystarczy, że inwestycja spełni od 4 do 6 pkt, w zależności od lokalizacji.

  • 4 pkt w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim,
  • 5 pkt w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim oraz w podregionach: ciechanowsko-płockim, ostrołęcko – siedleckim, radomskim, warszawskim wschodnim,
  • 6 pkt w województwach: dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim, oraz w Warszawie i podregionie warszawskim zachodnim.

Warunkiem jest też uzyskanie co najmniej po 1 pkt za zrównoważony rozwój gospodarczy i za zrównoważony rozwój społeczny.

Kryteria jakościowe w zależności od sektora nowej inwestycji

Zrównoważony rozwój gospodarczy
  Sektor przemysłu Sektor nowoczesnych usług
1pkt

Inwestycja z branży strategicznej:
- żywność wysokiej jakości
- środki transportu
- profesjonalne urządzenia elektryczne i elektroniczne
- lotniczo-kosmiczna
- produkty higieniczne, leki i wyroby medyczne
- maszynowy
- odzysk materiałowy surowców i nowoczesnych tworzyw
- ekobudownictwo
- usługi specjalistyczne
- specjalistyczne usług teleinformatyczne

1pkt

Wysokie przychody z eksportu

1pkt

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

1pkt

Status mikro, małej lub średniej firmy

1pkt

Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym

Utworzenie centrum usług dla biznesu o zasięgu międzynarodowym

 

Zrównoważony rozwój społeczny
  Sektor przemysłu Sektor nowoczesnych usług
1pkt

Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko

1pkt

Zlokalizowanie inwestycji w:
- 1 ze 122 miast średnich lub w okolicznej gminie
- powiecie o najwyższym bezrobociu w kraju

1pkt

Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

1pkt

Zapewnianie pracownikom programów ubezpieczeń, opieki medycznej, dopłat do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej

1pkt

Tworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy

Tworzenie wysokopłatnych i stabilnych miejsc pracy

Szczegółowy wykaz kryteriów jakościowych oraz opis tego, w jaki sposób są one weryfikowane znajdziesz w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizacje nowych inwestycji