Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zachęty inwestycyjne i finansowanie

 

Zachęty inwestycyjne i finansowanie 

Ofertę wsparcia finansowego znajdziesz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.  


Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki

Założeniem programu jest pomoc w realizacji inwestycji w priorytetowych sektorach oraz oferowanie zachęt dla największych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji dla inwestora.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

W ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 można ubiegać się o grant na realizację nowej inwestycji  w jednym z  następujących sektorów priorytetowych: 

  • motoryzacyjny,
  • elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD, 
  • lotniczy, 
  • biotechnologii, 
  • rolno-spożywczy, 
  • nowoczesnych usług 
  • działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Można również wnioskować o dotację na realizację inwestycji w innych sektorach produkcyjnych, jeśli planujesz:

  • zainwestować co najmniej 750 mln zł i utworzyć 200 nowych miejsc pracy, lub
  • zainwestować co najmniej 500 mln zł i utworzyć 500 nowych miejsc pracy. 

Gdzie ubiegać się o wsparcie?

Jeśli planowana inwestycja spełnia opisane warunki skontaktuj się z  Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A