Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Bądź na bieżąco z Biznes.gov.pl!

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o nowych przepisach, ważnych terminach dla przedsiębiorcy, ciekawych pomysłach na biznes i sposobach ich finansowania? Zapisz się na newsletter Biznes.gov.pl! Znajdziesz w nim m.in przegląd nowości na portalu Biznes.gov.pl oraz wiele cennych porad w prowadzeniu biznesu i załatwianiu spraw urzędowych.

Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w serwisie Biznes.gov.pl

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie Biznes.gov.pl, wykonującym zadania Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
  2. Minister Przedsiębiorczości i Technologii przetwarza dane osobowe na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
  3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ministerstwie: e-mail: iod@mpit.gov.pl.
  4. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników przetwarzane są w celu realizacji zadań Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy opisanego w Dziale III ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
  5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
  6. Użytkownik Punktu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Jeżeli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Administrator danych Punktu będzie udostępniał dane osobowe (w zakresie określonym w profilu Użytkownika) organom władzy, odpowiedzialnym za realizację usług uruchamianych przez Użytkownika w postaci usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do Państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  10. Punkt przechowuje i przetwarza dokumenty oraz dane osobowe Użytkowników przez okres 10 lat od dnia ich wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Okres ten może być dłuższy o ile Użytkownik, którego dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Zapoznałem/-am się z Regulaminem serwisu Biznes.gov.pl