Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych członka izby inżynierów budownictwa

Zmiana danych adresowych członka okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Członek okręgowej izby inżynierów budownictwa ma możliwość zmiany swoich danych adresowych (adresu zameldowania lub adresu do korespondencji) na liście okręgowej izby inżynierów budownictwa. W tym celu powinien złożyć wniosek z prośbą o zmianę swoich danych adresowych. Wniosek należy złożyć do właściwej, ze względu na przynależność, okręgowej izby inżynierów budownictwa. Przepisy nie regulują, co powinien on zawierać, a także czy należy do niego załączyć jakiekolwiek dokumenty. W praktyce, we wniosku powinny być zawarte dotychczasowe dane adresowe, a także nowe, które mają zostać wprowadzone na listę członków izby. Ponadto wniosek może dotyczyć także zmiany nazwiska (np. w przypadku zawarcia związku małżeńskiego). Zmiana danych adresowych jest czynnością materialno-techniczną i przy rozpatrywaniu wniosku w takiej sprawie nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisy nie regulują, w jakim terminie ma być dokonana zmiana danych adresowych na liście członków izby inżynierów budownictwa.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby inżynierów budownictwa
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

  1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o zmianę danych adresowych (adresu zameldowania lub korespondencyjnego) należy złożyć do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa, której jest się członkiem. Przepisy nie regulują, co powinien zawierać taki wniosek, w praktyce wymagane jest podanie danych osobowych i adresowych wnioskodawcy, a także adresu zameldowania lub adresu do korespondencji, które mają zostać zmienione na liście członków okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Dokumenty

  1. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

Okręgowa rada okręgowej izby inżynierów budownictwa sprawdza, czy wniosek zawiera wszelkie informacje umożliwiające zmianę danych adresowych wnioskodawcy na liście członków. Zmiana danych jest czynnością materialno-techniczną, której nie regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem organ nie ma podstawy prawnej do wezwania wnioskodawcy do usunięcia braków wniosku. W praktyce, jeżeli stwierdzone zostaną jakieś nieprawidłowości we wniosku, wnioskodawca telefonicznie lub poprzez e-mail proszony jest o ich usunięcie. Jeżeli nie zostaną one usunięte, to nie zostaną zmienione dane adresowe na liście członków okręgowej izby inżynierów budownictwa.

  1. Zmiana danych adresowych na liście członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku pozwalają na zmianę danych adresowych wnioskodawcy, to okręgowa rada okręgowej izby inżynierów budownictwa dokonuje takiej zmiany na prowadzonej przez siebie liście członków okręgowej izby.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Przepisy nie regulują, w jakim terminie ma zostać dokonana zmiana danych adresowych członka okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Jak możesz się odwołać

Przepisy nie regulują odwołania w procedurach, które są czynnościami materialno-technicznymi.

Czy ta strona była przydatna?