Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Zakończyłeś lub chcesz zakończyć działalność polegającą na prowadzeniu kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych? Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli chcesz wykreślić swoją firmę z rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, musisz złożyć wniosek o wykreślenie z tego rejestru.


Pamiętaj

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG albo KRS i złożyłeś wniosek o zakończenie działalności gospodarczej, nie musisz składać wniosku o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Wniosek o wykreślenie z rejestru złóż do tego samego urzędu, do którego złożyłeś wniosek o wpis, czyli:

 • urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby twojej firmy (miejsca zamieszkania, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej)

albo

 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, jeśli czasowo prowadziłeś kursy w Polsce i jesteś:
  • przedsiębiorcą z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  • przedsiębiorcą z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, lub Szwajcarii
  • przedsiębiorcą z państw, które zawarły z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi  umowę regulującą swobodę świadczenia usług
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Przepisy nie regulują, co powinien zawierać wniosek. W praktyce powinno się w nim podać dane, które wskażą kto ma być wykreślony z rejestru. Będzie to np.: nazwa firmy, nazwisko przedsiębiorcy, numer w rejestrze KRS czy też numer NIP przedsiębiorstwa.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie). Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy)

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

 1. Urząd marszałkowski sprawdzi twój wniosek

Jeśli twój wniosek ma braki, urząd marszałkowski wezwie cię do ich usunięcia. Masz na to co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Jeśli nie zrobisz tego, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. A to oznacza, że urząd nie wykreśli cię z rejestru. Uzupełniony wniosek złóż do tego samego urzędu, do którego złożyłeś wniosek. Gdy termin na uzupełnienie braków jest dla ciebie za krótki, możesz złożyć wniosek o zawieszenie postępowania.

Jeśli twój wniosek nie zawiera braków lub je uzupełnisz, urząd marszałkowski ma obowiązek wykreślić twoją firmę z rejestru.

 1. Urząd wykreśli twoją firmę z rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Urząd marszałkowski wykreśli cię z rejestru i przekaże do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego informację o wykreśleniu twojej firmy z rejestru.

 1. Transportowy Dozór Techniczny wykreśli twoją firmę z ewidencji podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Przekaż dokumentację o kursach

Po zakończeniu działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych przekaż do urzędu marszałkowskiego dokumentację dotyczącą przeprowadzonych kursów.

Czy ta strona była przydatna?