Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne

Wypełnienie obowiązku ustawowego w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców skupiających produkty rybne.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców dokonujących skupu produktów rybnych, który zaprzestał wykonywania działalności podlegającej wpisowi zgłasza ten fakt Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności podlegającej wpisowi do rejestru skupujących.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne ma obowiązek zgłoszenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi faktu trwałego zaprzestania prowadzenia działalności objętej wpisem do tego rejestru.

W celu spełnienia powyższego obowiązku, przedsiębiorca składa do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pisemny wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru skupujących produkty rybne w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności objętej wpisem.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorcy,

2) zgłoszenie zaprzestania prowadzenia działalności podlegającej wpisowi do rejestru,

3) sformułowane żądanie wykreślenia wpisu.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

W terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności podlegającej wpisowi do rejestru skupujących.

  1. Weryfikacja wniosku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawdza, czy wniosek jest wypełniony prawidłowo oraz czy została wniesiona opłata skarbowa. W przypadku braku dokonania należnej opłaty, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznacza przedsiębiorcy termin od 7 do 14 dni na jej uzupełnienie. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca wniosek lub pozostawia sprawę bez rozpoznania.

W przypadku, gdy wniosek o wykreślenie wpisu nie spełnia warunków formalnych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie 7 dni.

  1. Usunięcie braków we wniosku

Przedsiębiorca usuwa braki wskazane w wezwaniu w podanym terminie i ponownie przesyła dokumenty do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Termin

W terminie 7 do 14 dni w przypadku braku opłaty skarbowej lub 7 dni w przypadku innych braków formalnych.

  1. Ponowna weryfikacja wniosku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie sprawdza, czy braki wykazane w wezwaniu zostały usunięte.

W przypadku, gdy opłata skarbowa nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca wniosek lub pozostawia sprawę bez rozpoznania.

W przypadku nieusunięcia braków formalnych we wniosku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozostawia wniosek o wykreślenie z rejestru skupujących produkty rybne bez rozpoznania.

  1. Wykreślenie wpisu z rejestru

W przypadku, gdy wniosek został pozytywnie zweryfikowany, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze decyzji wykreśla przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności podlegającej wpisowi do rejestru.

W przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę wymogów ustawowych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze decyzji odmawia wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

W przypadku decyzji o odmowie wykreślenia wpisu z rejestru, przedsiębiorca może wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

W art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, zawarte są informacje o innych przyczynach, na podstawie których Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne.

Czy ta strona była przydatna?