Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu z rejestru podmiotów szkolących – dotyczy działalności szkoleniowej personelu lotniczego

Jesteś przedsiębiorcą wpisanym do rejestru podmiotów szkolących personel lotniczy? Kończysz wykonywanie tej działalności? Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów szkolących.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca wpisany do rejestru podmiotów szkolących (w zakresie szkoleń personelu lotniczego) może zostać, na swój wniosek, wykreślony z tego rejestru. W tym celu powinien złożyć do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów szkolących.

Uwaga! Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG albo KRS i złożyłeś wniosek o zakończenie tej działalności, nie musisz składać osobnego wniosku o wykreślenie z rejestru podmiotów szkolących personel lotniczy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Departament Personelu Lotniczego
Pan Marek Kocemba - osoba odpowiedzialna za realizację procedury
Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Przygotuj i złóż wniosek

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać informacje zezwalające na identyfikację podmiotu ubiegającego się o wykreślenie z rejestru, czyli np.:

  • firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania,
  • oznaczenie formy prawnej i numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym właściwym rejestrze, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 

  1. Urząd sprawdzi wniosek formalnie

Urząd Lotnictwa Cywilnego sprawdzi kompletność twojego wniosku. W przypadku stwierdzenia uchybień wniosku zostaniesz zawiadomiony o konieczności ich usunięcia. Jeżeli tego nie zrobisz w wyznaczonym terminie, twój wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

  1. Urząd wykreśli cię z rejestru

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykreśli cię z rejestru podmiotów szkolących. Zostaniesz poinformowany pisemnie o wykreśleniu z rejestru.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Czy ta strona była przydatna?