Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie statku z rejestru polskich statków żeglugi śródlądowej

Chcesz wykreślić z rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej wpisany tam wcześniej statek? Złóż w tej sprawie wniosek. O tym jak to zrobić przeczytasz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wykreślenia statku wpisanego do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej dokonuje się:

  • na wniosek armatora
  • z urzędu, jeżeli utracił cechy urządzenia pływającego
  • w razie zmiany przynależności państwowej lub zmiany portu macierzystego powodującej zmianę organu rejestrowego

W każdym z tych przypadków należy złożyć wniosek o wykreślenie statku z rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek do urzędu żeglugi śródlądowej, właściwego dla portu macierzystego statku.

Terytorialny zakres działania urzędów żeglugi śródlądowej znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wykreślenie statku z rejestru statków żeglugi śródlądowej

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu żeglugi śródlądowej, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli składasz pełnomocnictwo w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

  1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

  1. Urząd wykreśli cię z rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

Poza wykreśleniem, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej unieważnia dokument rejestracyjny.

  1. Zwróć do urzędu dokument rejestracyjny statku

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Po otrzymaniu decyzji o wykreśleniu statku z rejestru.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmawiającą wpisu możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję.

Czy ta strona była przydatna?