Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgoda na samodzielne saldowanie zabezpieczenia akcyzowego

Chcesz uprościć obsługę zabezpieczenia generalnego? W takim razie uzyskaj zgodę na samodzielne saldowanie zabezpieczenia w akcyzie. Dzięki temu możesz na własną rękę odnotowywać jego obciążenie i zwalnianie. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Twoje zabezpieczenie musi cały czas pokrywać w całości już powstałe lub potencjalne zobowiązanie. Dlatego ciągle badaj jego saldo, czyli obciążenie i zwolnienie zabezpieczenia. W przypadku obciążenia odbywa się to zazwyczaj automatycznie przez Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń i Pozwoleń (OSOZ 2). Postaraj się za to o uprawnienia do tego, aby na własną rękę móc zwalniać zabezpieczenie w systemie.

Możesz samodzielnie kontrolować bieżące użycie zabezpieczenia. Masz taką możliwość, gdy:

Pamiętaj, że możesz skorzystać z samodzielnego saldowania, jeśli:

 • będziesz to robić w sposób, który w każdym czasie pozwala określić stan wykorzystania zabezpieczenia
 • dostaniesz pisemną zgodę naczelnika urzędu skarbowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek złóż do tego naczelnika urzędu skarbowego, który jest odpowiedni ze względu na miejsce dokonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, które podlegają podatkowi akcyzowemu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wyrażenie zgody na samodzielne saldowanie zabezpieczenia akcyzowego

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

We wniosku znajdują się następujące informacje:

- dane i adres wnioskodawcy,

- treść i uzasadnienie żądania,

- podstawa prawna,

- podpis.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołącz wszelkie dokumenty, który potwierdzają, że możesz sprawdzać zabezpieczenie akcyzowe, w tym informacje o:

 • uprawnieniach do zastosowania zabezpieczenia akcyzowego
 • kwocie zobowiązania podatkowego albo kwocie zobowiązania podatkowego oraz opłacie paliwowej, którą ma zostać obciążone zabezpieczenie generalne, a która nie jest większa od kwoty wolnej tego zabezpieczenia
 • terminowym rozliczaniu podatku akcyzowego.

Pamiętaj, aby we wniosku podać też adres elektroniczny oraz podpisać dokument.

 1. Urząd sprawdzi merytorycznie i formalnie twój wniosek

Jeśli w twoim wniosku brakuje informacji lub zawiera błędy, urząd wezwie ciebie do jego uzupełnienia. Masz na to 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie zrobisz tego w wyznaczonym terminie, urząd nie rozpatrzy twojej sprawy.

 1. Dostaniesz zgodę na samodzielne saldowanie zabezpieczenia akcyzowego

Jeśli spełniasz wymogi, urząd udzieli ci pisemnej zgody na samodzielne saldowanie zabezpieczenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera następujące informacje:

- podstawę prawną.

- uzasadnienie decyzji,

- zalecenia,

- pouczenie o możliwości cofnięcia zgody,

- podpis.

Dokument zawiera następujące informacje:

 

 • podstawę prawną
 • uzasadnienie decyzji
 • zalecenia
 • pouczenie o możliwości cofnięcia zgody
 • podpis.

Ile zapłacisz

 • 0 zł – złożenie wniosku o wyrażenie zgody na samodzielne saldowanie zabezpieczenia akcyzowego (nie podlega opłacie skarbowej)
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalnie, jeśli repreznetuje cię pełnomocnik)

Jeśli działasz przez pełnomocnika szczególnego, powinieneś zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ważne! Pełnomocnictwo szczególne trzeba złożyć do każdego wniosku złożonego przez pełnomocnika w imieniu podatnika.

 • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Wniosek o wyrażenie zgody na samodzielne saldowanie zabezpieczenia akcyzowego może również złożyć pełnomocnik ogólny.  Pełnomocnika ogólnego, którego umocowujesz do wszystkich spraw podatkowych, zgłaszasz na formularzu PPO-1. Pełnomocnikiem ogólnym może zostać osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy.  

Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

 

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona najszybciej jak to jest możliwe. Urząd rozpatrzy twój wniosek w ciągu miesiąca, a jeśli sprawa jest wyjątkowo trudna – w ciągu dwóch miesięcy.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu, możesz złożyć odwołanie. Wniosek złóż do dyrektora izby administracji skarbowej. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W odwołaniu podaj:

 • zarzuty przeciw decyzji
 • cel i zakres twojego żądania
 • dowody, które potwierdzają słuszność twojego odwołania.

Warto wiedzieć

Cofnięcie zgody na samodzielne saldowanie zabezpieczenia

Pamiętaj, aby przynajmniej raz w miesiącu składać do naczelnika urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wykorzystaniu zabezpieczenia generalnego. Termin wyznaczy ci urząd. Ponadto naczelnik może żądać od ciebie dostarczenia dokumentów, w oparciu o które doszło do:

 • obciążenia zabezpieczenia kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej (jeśli sprowadzasz lub produkujesz paliwo silnikowe)
 • zwolnienia zabezpieczenia.

Pilnuj, aby kwota wolna zabezpieczenia akcyzowego, nie była mniejsza od kwoty zobowiązania podatkowego lub zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej, które podlegają odnotowaniu.

Jeśli nie będziesz przestrzegać tych warunków, to urząd cofnie ci zgodę na samodzielne obciążanie i zwalnianie zabezpieczenia akcyzowego.

Odliczanie banderoli

Sprawdzaj saldo na podstawie wpłat podatku (w tym wpłat dziennych) i opłaty paliwowej. Uwzględnij w tym koszty związane z wykupem banderoli.

Czy ta strona była przydatna?