Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zalecenia konserwatorskie dla zabytku

Jesteś właścicielem lub dzierżawisz zabytek i nie wiesz jak można by go wykorzystać lub przebudować? Zwróć się po zalecenia konserwatorskie do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zalecenia konserwatorskie to pisemne instrukcje wydawane przez właściwy miejscowo wojewódzki urząd ochrony zabytków.

Zalecenia konserwatorskie zawierają informację:

  • jak korzystać z zabytku
  • jak należy zabezpieczyć i jak przeprowadzić prace konserwatorskie zabytku
  • jakich zmian w zabytku możesz dokonać.

Zalecenia wydawane są zarówno dla zabytków będących nieruchomościami, np. kamienic, jak i ruchomych np. obrazów.

Uwaga

Występowanie o zalecenia konserwatorskie nie jest obowiązkowe. Mogą one stanowić wstępny krok, np. przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • wojewódzkie urzędy ochrony zabytków

Zalecenia konserwatorskie wyda ci wojewódzki urząd ochrony zabytków, właściwy ze względu na miejsce położenia zabytku.

Część wojewódzkich konserwatorów zabytków przekazała uprawnienia do wydawania pozwoleń miejskim, powiatowym lub gminnym konserwatorom zabytków. Dowiedz się u wojewódzkiego konserwatora, jaki urząd załatwi twoją sprawę.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się zabytek.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich dla zabytku

Dokumenty

Dodatkowa dokumentacja

W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o przedstawienie dodatkowej dokumentacji: historycznej, fotograficznej, itd.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

  1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

  1. Urząd wyda ci zalecenia konserwatorskie dla zabytku

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od wydanych zaleceń nie możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Obowiązek udostępnienia zabytku

Właściwy miejscowo wojewódzki urząd ochrony zabytków może przeprowadzać badania zabytku. Badania przeprowadza się w miejscu, w którym zabytek się znajduje, w czasie uzgodnionym z jego właścicielem lub posiadaczem.

Czy ta strona była przydatna?