Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru dostawców usług zaufania świadczących kwalifikowane usługi zaufania

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym świadczeniem kwalifikowanych usług zaufania? Musisz najpierw uzyskać wpis do rejestru dostawców usług zaufania świadczących kwalifikowane usługi zaufania.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kwalifikowane usługi zaufania to m.in.

 • wydawanie kwalifikowanych certyfikatów podpisów elektronicznych;
 • wydawanie kwalifikowanych certyfikatów pieczęci elektronicznej;
 • kwalifikowane usług walidacji;
 • tworzenie kwalifikowanych elektronicznych znaczników czasu;
 • tworzenie kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
 • tworzenie kwalifikowanych usług uwierzytelniania witryn internetowych.

Osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który chce zająć się świadczeniem takich usług, musi najpierw złożyć wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji o wpis do rejestru dostawców usług zaufania.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Cyfryzacji Królewska 27, 00-060 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Zwróć się do jednostki oceny zgodności o przeprowadzenie oceny zgodności z eIDAS i umów się o ustanowienie audytora

Listę jednostek oceny zgodności znajdziesz na stronach Komisji Europejskiej (eIDAS Dashboard)

Możesz zaprosić do uczestnictwa w audycie przedstawiciela resortu (na prawach obserwatora). Przyspieszy to dalszy przebieg procedury i ograniczy ryzyko późniejszych uwag.

Pamiętaj! Przeprowadzenie oceny zgodności z rozporządzeniem eIDAS, realizowane przez jednostkę oceny zgodności, jest płatne. Jego koszt to ok. 15-25 tys. euro.

Termin

Przed złożeniem wniosku do  Ministerstwa Cyfryzacji

Uwaga! Audyt oceny zgodności z rozporządzeniem eIDAS trwa zwykle ok. dwóch miesięcy.

 1. Otrzymasz raport z oceny zgodności

Po zakończeniu zamówionego przez ciebie audytu, jednostka oceny zgodności przekaże ci raport z oceny zgodności.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Na koniec audytu.

 1. Złóż, wraz z załącznikami, wniosek o wpis do rejestru kwalifikowanych dostawców usług zaufania

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez Internet kliknij przycisk "Załatw online", na górze strony. Po podpisaniu elektronicznym wniosek trafi na skrzynkę podawczą ePUAP Ministerstwa Cyfryzacji. Możesz podpisać wniosek lub załączniki zaawansowanym podpisem elektronicznym z państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Pamiętaj jednak, że taki podpis powinien spełniać wymogi rozporządzenia eIDAS oraz aktów wykonawczych do rozporządzenia.

Pamiętaj! Tłumaczenie dokumentów w językach obcych, stanowiących załącznik do wniosku, realizuje na swój koszt wnioskodawca, zgodnie z zasadami wykonywania tłumaczeń w postępowaniu administracyjnym.

Dokumenty

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów.

Jeżeli audytor wykazał niezgodności to urząd może zdecydować, które z nich są akceptowalne, a które do poprawy. Jeżeli audytor nie sprawdził jakiegoś ważnego zagadnienia, to urząd może nie uznać oceny zgodności z rozporządzeniem eIDAS.

 1. Dostaniesz decyzję o wpisie do rejestru kwalifikowanych dostawców usług zaufania

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługę zrealizujesz nieodpłatnie. Należy brać jednak pod uwagę, że ocena zgodności z rozporządzeniem eIDAS realizowana przez jednostkę oceny zgodności to koszt ok. 15-25 tys. euro.

Ile będziesz czekać

Co do zasady 3 miesiące. Jeżeli weryfikacja nie została zakończona w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia, Ministerstwo Cyfryzacji informuje dostawcę usług zaufania o przyczynach opóźnienia oraz podaje termin, w którym załatwi sprawę.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, którą dostałeś, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Wniosek złóż do Ministerstwa Cyfryzacji.

Warto wiedzieć

Wpis na zaufaną listę

Po otrzymaniu decyzji o wpisie do rejestru kwalifikowanych dostawców usług zaufania, musisz jeszcze zgłosić się do Narodowego Centrum Certyfikacji, aby uzyskać certyfikat CA oraz wpis na Polską listę zaufania (TSL).

Obowiązek ubezpieczenia

Jeśli otrzymasz decyzję o wpisie do rejestru, masz 30 dni, aby podpisać umowę ubezpieczenia OC. W ciągu kolejnych 30 dni musisz przesłać jej kopię do Ministerstwa Cyfryzacji.

Czy ta strona była przydatna?