Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie NIP dla spółki cywilnej

Założyłeś właśnie spółkę cywilną i chcesz ją zarejestrować? Aby to zrobić musisz uzyskać dla niej NIP i numer REGON. Poniżej dowiesz się jak uzyskać NIP dla twojej spółki.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zgłoszenie identyfikacyjne możesz złożyć tylko w formie papierowej. Wypełnij go elektronicznie, wyślij pocztą lub zanieś do urzędu.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli chcesz prowadzić działalność w formie spółki cywilnej, to podpisz ze swoimi wspólnikami umowę spółki cywilnej. W umowie wspólnie określcie cel gospodarczy, czyli po co zakładacie spółkę, wysokość wkładów jakie wniesiecie oraz zasady podziału zysków. Aby twoja spółka mogła istnieć, musi być w niej minimum dwóch wspólników.

Nie musisz rejestrować spółki cywilnej w żadnym rejestrze (np. KRS), ale musisz uzyskać numery identyfikacyjne NIP i REGON dla twojej spółki.

PCC od umowy spółki

Zawarcie umowy spółki to czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Przez umowę spółki rozumie się każdy rodzaj aktu założycielskiego. Opodatkowaniu PCC podlega zarówno zawarcie umowy spółki, ale także jej zmiana, o ile powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania tym podatkiem.

W przypadku spółek osobowych za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Umowa spółki osobowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności siedziba spółki znajduje się na terytorium Polski.

Podatek od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do umów spółki wynosi 0,5%, natomiast podstawą opodatkowania jest – przy zawarciu umowy – wartość wkładu.

Podatnikiem podatku są wspólnicy spółki cywilnej. Jeśli wspólnicy zdecydują, że umowa spółki i jej zmiany zawierane będą w formie aktu notarialnego, płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych będzie notariusz.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Po zawarciu umowy spółki.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy skarbowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2

Złóż zgłoszenie identyfikacyjne NIP‑2 do urzędu skarbowego (na formularzu NIP-2) wraz z umową spółki cywilnej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie powinno zawierać m.in. cel i miejsce złożenia zgłoszenia, dane składającego (dane o rejestracji, dane dotyczące działalności, adres siedziby), informacje o rachunku, formę organizacyjno-prawną.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

* W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, umowę spółki cywilnej należy dołączyć jedynie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

 

 

Termin

Po zawarciu umowy spółki.

  1. Uzyskasz potwierdzenie nadania NIP

NIP otrzymasz natychmiast, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia złożenia poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. 

Po tym jak uzyskasz NIP oraz numer REGON, złóż wniosek o aktualizację danych wszystkich wspólników spółki cywilnej wpisanych do CEIDG.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

  • 0 zł – złożenie zgłoszenia identyfikcyjnego NIP‑2 (nie podlega opłacie skarbowej)
  • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalnie, jeśli repreznetuje cię pełnomocnik)

Jeśli działasz przez pełnomocnika szczególnego, powinieneś zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

  • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 może również złożyć pełnomocnik ogólny.  Pełnomocnika ogólnego, którego umocowujesz do wszystkich spraw podatkowych, zgłaszasz na formularzu PPO-1. Pełnomocnikiem ogólnym może zostać osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy.  

Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

Ile będziesz czekać

NIP uzyskasz maksymalnie w ciągu 3 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji odmownej wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego możesz się odwołać. W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody. Odwołanie złóż do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał ci decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Termin składania deklaracji PCC-3

Deklarację złóż w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Miejsce składania deklaracji

O tym, do którego naczelnika urzędu skarbowego złożyć deklarację dowiesz się z art. 12 i 13 ustawy o PCC.

Deklarację możesz złożyć online.

Rejestracja spółki

Nie musisz rejestrować spółki cywilnej w żadnym rejestrze (np. KRS), ale musisz uzyskać NIP i numer REGON dla swojej spółki. Poza tym wszyscy wspólnicy muszą być zarejestrowani w CEIDG.

Czy ta strona była przydatna?