Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie pomieszczeń zakładu pracy chronionej do Państwowej Inspekcji Pracy

Zatrudniasz w swojej firmie osoby niepełnosprawne i chcesz uzyskać status zakładu pracy chronionej? Pamiętaj, że musisz spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest uzyskanie decyzji inspekcji pracy, że pomieszczenia w twoim zakładzie spełniają warunki wymagane dla osób niepełnosprawnych. Sprawdź poniżej jak uzyskać taką decyzję.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeżeli w swojej firmie zatrudniasz osoby niepełnosprawne to możesz ubiegać się o status zakładu pracy chronionej. Ten status uprawnia cię do zwolnień od podatków i opłat. Jednak zanim uzyskasz status zakładu pracy chronionej musisz spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest zgłoszenie obiektów (np. biurowca, hali) i pomieszczeń użytkowanych przez twój zakład do inspekcji pracy, właściwej ze względu na siedzibę twojej firmy. Inspektor sprawdzi czy obiekty i pomieszczenia w twoim zakładzie spełniają wymogi prawne, warunki bhp oraz czy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż zanim zaczniesz ubiegać się o status zakładu pracy chronionej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe inspektoraty pracy
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek do okręgowej inspekcji pracy

Dokumenty

Jeśli korzystasz z pomocy pełnomocnika, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin

Wniosek złóż zanim zaczniesz ubiegać się o status zakładu pracy chronionej.

  1. Inspektor zweryfikuje twój wniosek i przeprowadzi kontrolę w twoim zakładzie

Twój wniosek trafi do inspektora inspekcji pracy, który go sprawdzi. W ciągu 30 dni od złożenia wniosku inspektor przeprowadzi w twoim zakładzie pracy kontrolę obiektów i pomieszczeń. Pamiętaj, że nie otrzymasz wcześniej zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli. Składając wniosek zgłaszasz gotowość do kontroli.

W trakcie kontroli inspektor sprawdzi obiekty i pomieszczenia, które wykorzystujesz do prowadzenia swojej działalności. Pomieszczenia i obiekty muszą spełniać wymagania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.

Inspektor w trakcie kontroli będzie żądał od ciebie przedstawienia:

  • wykazu użytkowanych obiektów i pomieszczeń,
  • wykazu pracowników niepełnosprawnych wraz ze stopniem ich niepełnosprawności i symbolem przyczyny niepełnosprawności oraz datą zatrudnienia i rodzajem stanowisk, na których są zatrudnione.

Inspektor pracy, dokonując kontroli w twojej firmie, bierze pod uwagę rodzaj i stopień niepełnosprawności osób faktycznie zatrudnionych.

Po przeprowadzeniu kontroli inspektor przekaże ci protokół pokontrolny do podpisu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
  1. Dostaniesz decyzję

Jeżeli spełnisz wszystkie wymogi, co do pomieszczeń i obiektów w zakładzie pracy, to inspektor może na miejscu wydać decyzję pozytywną. Jeżeli twoja sprawa będzie wymagała dodatkowej analizy, to otrzymasz decyzję później. Jeżeli nie spełnisz wymogów prawnych co do pomieszczeń i obiektów w zakładzie pracy to inspektor wyda decyzję negatywną.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją inspektora, możesz się odwołać. Złóż odwołanie do okręgowego inspektora pracy. Masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Czy ta strona była przydatna?