Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

Kupiłeś do swojej firmy kasę fiskalną z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii? Chcesz odzyskać część pieniędzy wydanych na jej zakup? Poniżej dowiesz się, czy przysługuje ci zwrot pieniędzy i jak go otrzymać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Usługa jest przeznaczona dla posiadaczy kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, zakupionych do 30 kwietnia 2019 r.

Usługa nie jest przeznaczona dla podatników VAT. Potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Komu przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

Od 1 maja 2019 r., po wprowadzeniu do obrotu kas fiskalnych online, zmieniły się zasady stosowania ulgi z tytułu zakupu nowej kasy. Ulga na zakup kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (tzw. kasa starego typu lub tradycyjna) przysługuje, jeśli kasa została kupiona do 30 kwietnia 2019 r. Jeżeli kasa starego typu została kupiona po tym terminie, nie skorzystasz z ulgi. 

Przedsiębiorcy, którzy do 30 kwietnia 2019 r. kupili kasę fiskalną z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, mogą się ubiegać o odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy lub jej zwrot niezależnie od tego czy rozliczają VAT, czy są zwolnieni z tego podatku.

 • Jeśli rozliczasz VAT w deklaracji, możesz odliczyć w tej deklaracji od podatku część kwoty wydanej na zakup każdej z kas.
 • Jeśli nie rozliczasz VAT-u w deklaracji, możesz otrzymać zwrot kosztów zakupu kasy na swoje konto.

Jaka jest wartość ulgi

Ulga na zakup kasy wynosi 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jakie są warunki ubiegania się o ulgę

Ulgę na zakup każdej z kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii kupionych do 30 kwietnia 2019 r. otrzymasz, jeśli:

1) złożysz do urzędu skarbowego zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, zanim zaczniesz sprzedawać towary i świadczyć usługi;

2) rozpoczniesz ewidencjonowanie obrotu na kasie fiskalnej nie później niż w obowiązujących cię terminach;

3) posiadasz dowód zapłaty całej należności za kasę fiskalną;

4) złożysz wniosek o zwrot (wzór wniosku znajdziesz poniżej) – dotyczy przedsiębiorców zwolnionych z VAT;

5) odliczysz kwotę ulgi w deklaracji VAT – dotyczy vatowców.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

 • Jako czynny podatnik VAT najwcześniej możesz rozliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczniesz ewidencjonowanie sprzedaży na kasie. Możesz również rozliczyć zwrot w późniejszym terminie.
 • Jako nievatowiec najwcześniej możesz złożyć wniosek o zwrot kosztów w tym samym miesiącu, w którym rozpoczniesz ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli nie składasz deklaracji VAT, złóż wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej.

Zrób to w tym samym urzędzie skarbowym, który zarejestrował twoją kasę fiskalną.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej starego typu lub rozlicz zwrot w deklaracji VAT-7, VAT-7K

Jeśli jesteś podatnikiem VAT

Jako vatowiec możesz rozliczyć zwrot za zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Jaką kwotę możesz rozliczyć w deklaracji VAT 

Jeśli:

 • kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego jest równa lub większa od przysługującej ci kwoty zwrotu za zakup kasy fiskalnej, możesz odliczyć jednorazowo całość w jednej deklaracji
 • kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego za dany okres jest mniejsza niż przysługujący ci zwrot za zakup kasy fiskalnej – możliwe jest rozliczenie ulgi tylko do wysokości podatku podlegającego wpłacie do US, resztę możesz rozliczyć w następnych deklaracjach
 • w danym okresie występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym – w takim wypadku możesz ubiegać się w danej deklaracji VAT o zwrot za zakup kasy fiskalnej w wysokości:
  • równowartości 25% kwoty przysługującej do zwrotu, jednak nie więcej niż 175 zł, w przypadku, gdy rozliczasz się z VAT-u miesięcznie
  • równowartości 50% kwoty przysługującej do zwrotu, jednak nie więcej niż 350 zł, przy rozliczeniach kwartalnych.

Wyjątek!

Jeśli prowadzisz firmę taksówkową i jesteś na ryczałcie, to możesz rozliczyć w danym okresie rozliczeniowym jedynie taką kwotę zwrotu za zakup kasy fiskalnej, jaka podlegałaby wpłacie do urzędu skarbowego.

Jeśli nie jesteś podatnikiem VAT

Jako przedsiębiorca zwolniony z obowiązku rozliczania podatku VAT lub wykonujący wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu, aby dostać zwrot za zakup kasy, musisz złożyć wniosek do urzędu skarbowego. Wzór wniosku znajdziesz poniżej. Możesz go wydrukować i zanieść lub wysłać do urzędu. Jeśli masz Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany oraz elektroniczną fakturę za zakup kasy (np. w formacie pdf), możesz skorzystać z opcji złożenia wniosku online, dostępnego na górze strony. Wniosek zawiera:

 • imię i nazwisko (lub nazwę)
 • adres
 • NIP
 • dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy
 • numer rachunku bankowego, na który ma być przelany zwrot

należy do niego dołączyć:

 • oryginał faktury zakupu kasy fiskalnej wraz z potwierdzeniem zapłaty całej należności za kasę

Jeśli masz firmę taksówkową, dodatkowo wpisz we wniosku:

 • numer licencji
 • numer rejestracyjny i boczny taksówki

oraz dołącz kopię świadectwa ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

We wniosku podaj:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy
 • adres
 • numer NIP

Jeśli prowadzisz firmę taksówkową, podaj dodatkowo:

 • numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • numer rejestracyjny i boczny taksówki, w której jest zainstalowana kasa
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Jeśli jesteś vatowcem złóż deklarację VAT. Jeśli nie jesteś vatowcem złóż wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy. 

Kopię świadectwa ponownej legalizacji taksometru składają tylko przedsiębiorcy, prowadzący firmę taksówkową.


17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, wskaż jednego z nich jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

 • Jako czynny podatnik VAT najwcześniej możesz rozliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczniesz ewidencjonowanie sprzedaży na kasie. Możesz również rozliczyć zwrot w późniejszym terminie.
 • Jako nievatowiec najwcześniej możesz złożyć wniosek o zwrot kosztów w tym samym miesiącu, w którym rozpoczniesz ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Jeśli jesteś podatnikiem składającym deklaracje VAT, to zwrot kosztów za zakup kasy możesz odliczyć od podatku w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, VAT-12 najwcześniej za okres, w którym miała miejsce pierwsza sprzedaż na kasie.

Jeśli jesteś zwolniony z podatku VAT, to zwrot pieniędzy otrzymasz w ciągu 25 dni od dnia złożenia wniosku.

Warto wiedzieć

Czy wiesz, że musisz zwrócić pieniądze, jeśli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

 1. przestaniesz używać kasy;
 2. nie zgłosisz kasy w terminie do obowiązkowego przeglądu technicznego do serwisu;
 3. zamkniesz firmę;
 4. nastąpi otwarcie likwidacji lub zostanie ogłoszona upadłość twojej firmy;
 5. sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych;
 6. odliczysz zwrot z naruszeniem przepisów (chodzi o przepisy § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących).

Stosowanie uchylonego rozporządzenia:

Do ulg na zakup kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii stosuje się uchylone rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Czy ta strona była przydatna?