Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

Prowadzisz przedsiębiorstwo energetyczne, które działa w branży paliw ciekłych? Masz już koncesję zezwalającą na wykonywanie takiej działalności? A może jesteś wpisany do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe? Musisz poinformować Urząd Regulacji Energetyki o rodzaju i lokalizacji infrastruktury, którą wykorzystujesz do wykonywania takiej działalności. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się kiedy i jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

O czym musisz poinformować Urząd Regulacji Energetyki

Jeśli jesteś przedsiębiorcą energetycznym działającym w branży paliw ciekłych lub podmiotem przywożącym paliwa ciekłe to musisz poinformować Urząd Regulacji Energetyki o:

 • rozpoczęciu eksploatacji infrastruktury;
 • trwałym zaprzestaniu eksploatacji infrastruktury;
 • zmianach w twojej infrastrukturze.

Nie składasz informacji, jeśli infrastruktura została wyłączona w celu jej serwisowania, modernizacji lub przebudowy.

Jeśli posiadasz koncesję na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania paliw ciekłych (WPC) informujesz o:

 • instalacjach wytwarzania paliw ciekłych;
 • stacjach paliw ciekłych – jeżeli wykorzystujesz je do prowadzenia działalności;
 • kontenerowych stacjach paliw ciekłych – jeżeli wykorzystujesz je do prowadzenia działalności;
 • środkach transportu paliw ciekłych – czyli o cysternach drogowych, kolejowych oraz kontenerowych, a także o statkach – jeżeli wykorzystujesz je do prowadzenia działalności.

Jeśli posiadasz koncesję na prowadzenie działalności w zakresie magazynowania paliw ciekłych (MPC) informujesz o:

 • instalacjach magazynowania paliw ciekłych.

Jeśli posiadasz koncesję na prowadzenie działalności w zakresie przeładunku paliw ciekłych (MPC) informujesz o:

 • instalacjach przeładunku paliw ciekłych.

Jeśli posiadasz koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (OPC) informujesz o:

 • instalacjach magazynowania paliw na ciekłych – jeżeli wykorzystujesz je do prowadzenia działalności;
 • stacjach paliw ciekłych;
 • kontenerowych stacjach paliw ciekłych – jeżeli wykorzystujesz je do prowadzenia działalności;
 • środkach transportu paliw ciekłych – czyli o cysternach drogowych, kolejowych oraz kontenerowych, a także o statkach – jeżeli wykorzystujesz je do prowadzenia działalności.

Jeśli posiadasz koncesję na prowadzenie działalności w zakresie przesyłania paliw ciekłych (PPC) informujesz o:

 • rurociągach paliwowych.

Jeśli posiadasz koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) informujesz o:

 • instalacjach magazynowania paliw ciekłych – jeżeli wykorzystujesz je do prowadzenia działalności;
 • instalacjach przeładunku paliw ciekłych – jeżeli wykorzystujesz je do prowadzenia działalności;
 • stacjach paliw ciekłych – jeżeli wykorzystujesz je do prowadzenia działalności;
 • kontenerowych stacjach paliw ciekłych – jeżeli wykorzystujesz je do prowadzenia działalności;
 • środkach transportu paliw ciekłych – jeżeli wykorzystujesz je do prowadzenia działalności.

Jeśli posiadasz wpis do rejestru podmiotów przywożących (RPP) informujesz o:

 • instalacjach wytwarzania paliw ciekłych – jeżeli wykorzystujesz je do prowadzenia działalności;
 • instalacjach magazynowania paliw ciekłych – jeżeli wykorzystujesz je do prowadzenia działalności;
 • instalacjach przeładunku paliw ciekłych – jeżeli wykorzystujesz je do prowadzenia działalności;
 • stacjach paliw ciekłych – jeżeli wykorzystujesz je do prowadzenia działalności;
 • kontenerowych stacjach paliw ciekłych jeżeli wykorzystujesz do prowadzenia działalności;
 • środkach transportu paliw ciekłych – czyli o cysternach drogowych, kolejowych oraz kontenerowych, a także o statkach – jeżeli wykorzystujesz je do prowadzenia działalności;

Kto składa informację

Przedsiębiorstwa energetyczne, które:

 • wytwarzają paliwa ciekłe;
 • magazynują lub dokonują przeładunku paliw ciekłych;
 • przesyłają paliwa ciekłe lub dokonują dystrybucji paliw ciekłych;
 • obracają paliwami ciekłymi;
 • przywożą paliwa ciekłe.

Ważne! Składasz jedną informację – nawet jeśli twoje przedsiębiorstwo energetyczne posiada różne koncesje oraz wpis do rejestru  podmiotów przywożących.


Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informację złóż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż informację do Urzędu Regulacji Energetyki

Dokumenty

1. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Opłatę wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Jeśli informację składa przedsiębiorca zagraniczny to dołącz dokument potwierdzający, że osoba działająca w jego imieniu jest umocowana i uprawniona do jego reprezentacji.

Termin

Informację złóż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.

 1. Urząd Regulacji Energii przyjmie twoją informację

Podane przez ciebie informacje wykorzystywane są do kontroli przeprowadzanych przez np.: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajową Administrację Skarbową, Agencję Rezerw Materiałowych, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Inspekcję Handlową, Państwową Inspekcję Pracy, Policję, Prokuraturę, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną, nadzór budowlany, administrację miar i Państwową Inspekcję Sanitarną.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie czekaj na odpowiedź urzędu. Urząd Regulacji Energetyki nie wysyła odpowiedzi na złożoną przez ciebie informację.

Warto wiedzieć

Kara za nieprzekazanie informacji lub przekazanie nieprawdziwej informacji

Jeśli nie przekażesz w terminie informacji lub przekażesz nieprawdziwe informacje to grozi ci kara. Wynosi ona 10 000 zł i naliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych, którą masz podać w informacji. Karę wymierza Prezes URE. Niezależnie od tej kary, Prezes URE może dodatkowo ukarać kierownika twojego przedsiębiorstwa energetycznego. Kara dla kierownika nie może przekroczyć 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

Czy ta strona była przydatna?