Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zwolnienie z zakazu wywozu do Rosji towarów objętych sankcjami międzynarodowymi

Unia Europejska wprowadziła sankcje ograniczające wywóz do Rosji urządzeń do poszukiwania, wydobywania i produkcji ropy naftowej, gazu i surowców mineralnych, ponieważ Rosja bezprawnie anektowała Krym i destabilizuje sytuację na Ukrainie. Istnieje możliwość zwolnienia z ww. ograniczenia i eksportowanie do Rosji rur, pomp, maszyn lub platform wiertniczych po uprzednim uzyskaniu zezwolenia. Poniżej dowiesz się jak uzyskać takie zezwolenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli chcesz eksportować do Rosji rury, pompy, maszyny wiertnicze itp., które nie są przeznaczone do wydobycia ropy:

  • ze złóż głębinowych
  • ze złóż na Arktyce
  • ze złóż łupkowych

powinieneś mieć zezwolenie od ministra właściwego do spraw rozwoju. Szczegółowy wykaz towarów, na które musisz mieć zezwolenie znajdziesz w załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ines Sobstyl, Ines.Sobstyl@mr.gov.pl, tel. 22 411-94-71
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o zezwolenie

Jeśli masz siedzibę w Polsce, to złóż wniosek do ministerstwa właściwego do spraw rozwoju.

Wzór wniosku znajdziesz poniżej – możesz go wydrukować i zanieść lub wysłać do urzędu. Jeśli masz profil zaufany lub podpis kwalifikowany to możesz wysłać wniosek elektronicznie.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek dotyczy produktów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W oświadczeniu podaj:

- kraj końcowego przeznaczenia (tylko w przypadku pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów, które mogą być użyte do wykonania kar lub tortur);

- nazwę i adres użytkownika końcowego;

- nazwę towaru z wniosku, jego opis, ilość i wartość;

- opis ostatecznego zastosowania tego towaru;

- pośrednich odbiorców i nabywców.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Jeśli któryś załącznik jest w języku obcym, to minister może zażądać jego tłumaczenia na język polski – wystarczą kopie tych tłumaczeń. Tłumaczenie dokumentów zleć tłumaczowi przysięgłemu.

  1. Dostaniesz zezwolenie na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów do Rosji

Ministerstwo Rozwoju i Technologii. przeanalizuje przekazane dokumenty i ewentualnie wezwie cię do uzupełnienia dokumentacji. Po pozytywnej weryfikacji danych dostaniesz zezwolenie na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów do Rosji.

Ministerstwo wyśle do ciebie zezwolenie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możesz je również odebrać osobiście (lub przez osobę, której dasz upoważnienie do odbioru) – w tym celu umów się na konkretny termin z pracownikiem rozpatrującym twój wniosek.

Twoje zezwolenie jest ważne na terenie całej Unii Europejskiej przez 12 miesięcy od daty jego wydania.

Dokumenty

Termin

Zezwolenie otrzymasz maksymalnie w ciągu 30 dni.

Ile zapłacisz

82 zł

Opłatę skarbową w wysokości 82 zł wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

Opłatę przelej na konto 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Ile będziesz czekać

Zezwolenie otrzymasz maksymalnie w ciągu 30 dni.

Warto wiedzieć

Chcesz wiedzieć więcej na temat sankcji międzynarodowych? Zwróć się z pytaniami do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Czy ta strona była przydatna?