Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wypis zawierający dane z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Jeśli chcesz uzyskać wypis z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt to musisz złożyć wniosek w tej sprawie. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wnioskodawcą, ubiegającym się o wypis z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt może być kierownik zakładu leczniczego dla zwierząt lub podmiot prowadzący zakład dla zwierząt.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wydane wypisu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Wnioskodawca, którym jest podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt albo kierownik zakładu leczniczego dla zwierząt, składa wniosek o wydanie wypisu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

Dokumenty

  1. Weryfikacja formalna

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna weryfikuje poprawność wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wzywa do ich uzupełnienia (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania).

  1. Wydanie wypisu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wydaje wypis z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt lub odmawia wydania wypisu z ewidencji. Wypis doręcza się na piśmie lub, na prośbę wnioskodawcy, w formie dokumentu elektronicznego.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

1. W przypadku odmowy wydania wypisu osoba ubiegająca się o wypis może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, właściwego miejscowo ze względu na siedzibę okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej. Warunkiem złożenia skargi jest uprzednie wezwanie okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej do usunięcia naruszenia prawa, zgodnie z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa należy wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym podmiot dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o odmowie wydania wypisu.

2. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna nie udzieliła odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

3. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, której działanie jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Czy ta strona była przydatna?