Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Wykonujesz zawód detektywa i zmieniło się np. twoje nazwisko lub adres? Musisz zgłosić ten fakt. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności detektywistycznej składa wniosek o zmianę danych objętych wpisem do rejestru.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w ciągu 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Wniosek złóż w ciągu 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

  1. Zmiana wpisu w rejestrze i wydanie zaświadczenia

Organ prowadzący dany rejestr dokonuje zmiany danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku. Organ prowadzący dany rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 14 dni.

Warto wiedzieć

Zmiana oznaczenia działalności

Zarządca sukcesyjny może złożyć do organu prowadzącego rejestr wniosek o zmianę oznaczenia działalności przedsiębiorcy wpisanego do rejestru na firmę przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”.

We wniosku należy wskazać:

  • imię i nazwisko zarządcy sukcesyjnego
  • jego numer PESEL
  • numer identyfikacji podatkowej NIP (o ile taki numer posiada)

Zmianę należy zgłosić w ciągu miesiąca od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Czy ta strona była przydatna?