Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zwrot opłaty skarbowej

Wniosłeś za wysoką opłatę wskarbową albo mimo jej zapłacenia urząd nie załatwił twojej sprawy, np. nie wydał ci zaświadczenia lub zezwolenia? W takich przypadkach możesz ubiegać się o jej zwrot. Dowiedz się poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zwrot opłaty skarbowej

O zwrot opłaty skarbowej możesz starać się, gdy:

 • mimo zapłacenia opłaty, urząd nie dokonał jakiejś czynności
 • mimo zapłacenia opłaty nie otrzymałeś zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Musisz złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

Nadpłata opłaty skarbowej

O zwrot opłaty skarbowej możesz również wystąpić, jeżeli:

 • dokonałeś opłaty na rachunek niewłaściwego urzędu
 • opłatę skarbową wniosłeś w złej wysokości
 • nienależnie zapłaciłeś opłatę skarbową.

Musisz złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty opłaty skarbowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym wpłaciłeś opłatę.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

O zwrot opłaty skarbowej zwróć się do tego urzędu, na konto którego wpłaciłeś pieniądze.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Wniosek możesz złożyć do urzędu na konto, którego dokonałeś opłaty skarbowej.

Zwrot opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Jeśli wnioskujesz o zwrot opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, do wniosku dołącz dokument potwierdzający jego udzielenie oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za nie.

Dokumenty

Termin

Wniosek złóż przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym wpłaciłeś opłatę.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wyda ci decyzję określajacą wysokość zwrotu opłaty skarbowej albo stwierdzającą nadpłatę

Jeżeli urząd uzna zasadność twojego wniosku o zwrot lub nadpłatę opłaty skarbowej, wyda decyzję określającą wysokość zwrotu.

Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie na osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.

Zwrot opłaty skarbowej następuje w gotówce lub na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji, odwołaj się do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od dnia, w którym ją otrzymałeś. W odwołaniu musisz wskazać zarzuty przeciw decyzji, podać co ci się w niej nie podoba oraz wskazać dowody.

Warto wiedzieć

Jeżeli opłatę wniosłeś razem z innymi osobami lub firmami, decyzję o zwrocie otrzymają wszyscy, ale pieniądze – tylko osoba lub firma wskazana w decyzji.

Zwrot opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Jeśli wnioskujesz o zwrot opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, do wniosku dołącz dokument potwierdzający jego udzielenie oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za nie.

Czy ta strona była przydatna?