Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz prowadzić kursy doskonalące dla ratowników medycznych? Musisz najpierw uzyskać wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych. O tym jak to zrobić przeczytasz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Ratownik medyczny musi stale aktualizować i uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności – np. poprzez kursy doskonalące.

Kto może prowadzić kursy doskonalące dla ratowników medycznych

Kurs doskonalący dla ratowników może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • realizuje program kursu doskonalącego – aktualny program znajdziesz na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP)
 • zapewnia kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje
 • zapewnia bazę dydaktyczną niezbędną do realizacji programu kursu, w tym do szkolenia praktycznego
 • posiada wewnętrzny system oceny jakości kształcenia
 • prowadzi dokumentację związaną z organizacją i przebiegiem kursu doskonalącego
 • prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń o ukończeniu danego rodzaju kształcenia

Aktualną listę podmiotów prowadzących kursy doskonalące dla ratowników medycznych znajdziesz na stronie CMKP.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem działalności polegającej na prowadzeniu kursu doskonalącego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Wniosek złóż do wojewody właściwego dla miejsca, w którym będziesz realizować kurs doskonalący.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych

Dokumenty

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań kursu doskonalącego mogą być, np:

 • regulamin organizacyjny kursu
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i zaświadczenia o zatrudnieniu osób prowadzących kursy
 • umowy najmu sal

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Przed rozpoczęciem działalności polegającej na prowadzeniu kursu doskonalącego.

 1. Wojewoda sprawdzi twój wniosek i przekaże go do CMKP

Jeśli pomylisz się we wniosku lub nie dołączysz jakiegoś dokumentu, wojewoda wezwie cię do uzupełnienia wniosku lub dołączenia dokumentów. Będziesz mieć na to 14 dni.

Termin

W ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

 1. Dyrektor CKMP przekaże twój wniosek do zaopiniowania Zespołowi Ekspertów

Termin

Zespół Ekspertów, który zaopiniuje twój wniosek, zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Daty posiedzeń Zespołu znajdziesz na stronie CMKP.

Po przygotowaniu opinii dotyczącej twojego wniosku, eksperci przekazują ją Dyrektorowi CMKP w ciągu 7 dni.

 1. Dyrektor CKMP wyda ci zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych

Dokumenty

Termin

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez zespół ekspertów.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Uzyskanie wpisu jest uzależnione od zebrań Zespołu Ekspertów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Członkowie Zespołu zbierają się zwykle raz na kwartał.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmawiającą wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy doskonalące dla ratowników medycznych, możesz złożyć odwołanie. Masz na to 14 dni od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

Warto wiedzieć

Po wpisaniu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, zgłaszaj właściwemu wojewodzie termin i miejsce realizacji danego kursu. Zgłoś kurs co najmniej 60 dni przed jego rozpoczęciem.

Czy ta strona była przydatna?