Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o odwołaniu dotychczasowego zastępcy i wyznaczeniu nowego zastępcy inspektora ochrony danych (sądy i organy ścigania)

Zastępca inspektora ochrony danych wyznaczony w podmiocie, który przetwarza dane w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, może zostać odwołany i od razu zastąpiony nowym. Przeczytaj ten opis i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Zawiadomienie podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Administrator (przetwarzający dane w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości), który wyznaczył zastępcę inspektora ochrony danych może go odwołać i od razu wyznaczyć nowego zastępcę. O tej zmianie musi poinformować Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Ma na to 14 dni od dnia zmiany

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od odwołania dotychczasowego i wyznaczeniu nowego zastępcy inspektora ochrony danych.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zawiadom Prezesa UODO o odwołaniu dotychczasowego i wyznaczeniu nowego zastępcy inspektora ochrony danych

Zawiadomienie może złożyć administrator lub jego pełnomocnik.

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby zawiadomienie złożył pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od odwołania dotychczasowego i wyznaczeniu nowego zastępcy inspektora ochrony danych.

  1. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia otrzymasz potwierdzenie złożenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Czy ta strona była przydatna?