Urząd Miejski w Świętochłowicach - Urząd Stanu Cywilnego

Dane instytucji

Adres:ul. Katowicka 53, 41-600 Świętochłowice
Telefon:(32) 3491-952, (32) 3491-951, (32) 3491-953
Fax:(32) 3491-950
Email:usc@swietochlowice.pl
Strona WWW:http://www.swietochlowice.pl/
Strona BIP:http://bip.swietochlowice.pl/
Godziny otwarcia:

poniedziałek: 7.30 - 17.00

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 14.00

sobota: udzielanie ślubów, rejestracja zgonów

Informacje dodatkowe:

Do podstawowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie rejestracji aktów stanu cywilnego w zakresie urodzeń, małżeństw, zgonów, w tym w szczególności:

1) sporządzanie aktów urodzeń;

2) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa;

3) uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych w zakresie kodeksu rodzinnego – opiekuńczego;

4) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu nazwiska męża matki dziecku, którego ojciec jest nieznany lub nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa;

5) przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa;

6) sporządzanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla potrzeb związanych z zamiarem zawarcia małżeństwa konkordatowego;

7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji zezwalających na zawarcie związku małżeńskiego przed terminem miesięcznego wyczekiwania;

8) przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa;

9) sporządzanie aktów małżeństwa;

10) przyjmowanie oświadczeń o powrocie kobiety rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska;

11) sporządzanie aktów zgonu;

12) umiejscawianie aktów urodzeń, małżeństw i zgonu, gdy fakt ten został zarejestrowany w księgach stanu cywilnego za granicą;

13) odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego;

14) uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego nie zawierających wszystkich danych;

15) prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego;

16) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństw za granicą;

17) dokonywanie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń i postanowień sądowych oraz innych instytucji;

18) wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń;

19) prowadzenie akt zbiorczych oraz skorowidzów do poszczególnych akt stanu cywilnego;

20) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawach zmiany imienia i nazwiska;

21) współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi za granicą oraz placówkami dyplomatycznymi państw obcych w Polsce w zakresie rejestracji stanu cywilnego;

22) sporządzanie testamentów;

23) prowadzenie archiwum akt Urzędu Stanu Cywilnego;

24) organizowanie uroczystości okolicznościowych związanych ze szczególnymi wydarzeniami wynikającymi z uregulowań prawa o aktach stanu cywilnego.

Zasięg terytorialny

  • województwo ŚLĄSKIE, powiat Świętochłowice
  • województwo ŚLĄSKIE, powiat Świętochłowice, gmina Świętochłowice

Lokalizacja

Przejdź do:  Mapa Google

Dostarczone przez Geoportal.gov.pl

Czy masz jakieś uwagi do opisu tej instytucji?

Jeśli opis tej instytucji jest niepełny lub nieaktualny to prosimy o zgłoszenie nam tej sytuacji.

Po polsku. Zgłoś uwagę