Atom
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
 
Szczegóły instytucji
 
Adres:ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
Telefon:44635-86-00
Fax:44635-86-17
Email:powiat@powiat-belchatowski.pl
Strona WWW:http://www.powiat-belchatowski.pl
Strona BIP:http://www.e-bip.pl/start/46
NIP:7691858716
REGON:590653877
Godziny otwarcia:7.30 - 15.30 7.30 - 18.00 wtorek
Informacje dodatkowe:

1. Biuro Rady Powiatu

obsługa administracyjna Rady Powiatu i Komisji Rady

Joanna Pęciak

2. Wydział Administracyjno - Gospodarczy

zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa,

obsługa administracyjna Zarządu,

sprawy z zakresu obsługi kancelaryjnej Starostwa,

organizacja przyjmowania mieszkańców powiatu w sprawach skarg i wniosków,

sprawy kadrowe i szkoleniowe pracowników,

doskonalenie organizacji pracy w Starostwie

Dariusz Matusiewicz

3. Biuro Radców Prawnych

Pomoc prawna na rzecz Starostwa Powiatowego

Marek Bystrzycki

4. Wydział Finansowo - Księgowy

prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu i Starostwa Powiatowego oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

sprawowanie kontroli finansowej związanej z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych,

opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych w zakresie: polityki rachunkowości, kontroli finansowej, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, obsługi kasowej, ewidencji, umarzania i udokumentowania obrotu środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi, inwentaryzacji, innych związanych z gospodarką finansową,

sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Powiatu oraz z wykonania planów finansowych Starostwa i funduszy celowych,

sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu Starostwa Powiatowego, a także bilansu z wykonania budżetu Powiatu.

Barbara Mikła

5. Wydział Spraw Obywatelskich

realizuje zadania dotyczące spraw obywatelskich,

prowadzi sprawy z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

promocji i ochrony zdrowia mieszkańców powiatu,

zarządzania kryzysowego,

ochrony ludności,

spraw obronnych oraz ochrony informacji niejawnych,

współpracuje z Powiatową Komendą Policji, Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowym Inspektoratem Sanitarno-Epidemiologicznym,

sprawuje merytoryczny nadzór, w imieniu Zarządu Powiatu nad pracą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zasięg terytorialny
  • województwo ŁÓDZKIE, powiat bełchatowski
Lokalizacja
Przejdź do:  Mapa Google
Dostarczone przez Geoportal.gov.pl
Czy masz jakieś uwagi do opisu tej instytucji?

Jeśli opis tej instytucji jest niepełny lub nieaktualny to prosimy o zgłoszenie nam tej sytuacji.

Po polsku. Zgłoś uwagę