Atom
Starostwo Powiatowe Białystok - Wydział Komunikacji
 
Szczegóły instytucji
 
Adres:Borsucza 2, 15-569 Białystok
Strona WWW:http://www.powiatbialostocki.pl
Strona BIP:http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/
Godziny otwarcia:poniedziałki 8:00 - 16:00 pozostałe dni 7:30 - 15:30 w soboty Starostwo jest nieczynne
Informacje dodatkowe:

Do zadań Wydziału Komunikacji należy:

Referat Rejestracji Pojazdów:

•rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych,

•przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojazdach, ich zniszczeniu (kasacji), bądź o zmianie swego adresu (siedziby),

•zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów po ustaniu przyczyn zatrzymania,

•wpisywanie do dowodów rejestracyjnych pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy terminu badania technicznego,

•wpisywanie do dowodów rejestracyjnych stosownych oznaczeń, w odniesieniu do pojazdu do nauki jazdy, pojazdu zasilanego gazem, terminu następnego badania technicznego,

•dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych o ustanowieniu zastawu rejestrowego w pojeździe,

•dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych zgloszonych zmian dotyczących pojazdu i właściciela,

•przyjmowanie do akt pojazdu zastrzeżeń – w zakresie przewidzianym przepisami prawa,

•udzielanie informacji na podstawie akt pojazdów organom i podmiotom uprawnionym w tym zakresie na podstawie przepisów prawa,

•kontrola obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów,

•wyrejestrowywanie pojazdów,

•wydawanie zaświadczeń na podstawie akt pojazdu,

•współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie funkcjonowania systemu POJAZD.

Referat Praw Jazdy:

•wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,

•wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

•wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami,

•kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badanie lekarskie w przypadkach określonych przepisami prawa,

•kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w przypadkach określonych przepisami,

•zatrzymywanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami,

Zasięg terytorialny
  • województwo PODLASKIE, powiat białostocki
Lokalizacja
Przejdź do:  Mapa Google
Dostarczone przez Geoportal.gov.pl
Czy masz jakieś uwagi do opisu tej instytucji?

Jeśli opis tej instytucji jest niepełny lub nieaktualny to prosimy o zgłoszenie nam tej sytuacji.

Po polsku. Zgłoś uwagę