Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dane instytucji

Adres:
Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
NIP:
5262895101
REGON:
015725935
Telefon:
+48 (22) 661 10 00
Fax:
+48 (22) 661 13 36
Email:
info@mrpips.gov.pl
Strona WWW:
https://www.gov.pl/web/rodzina
Strona BIP:
https://www.gov.pl/web/rodzina/biuletyn-informacji-publicznej
Godziny otwarcia:

7.30 - 9.00

15.30 - 17.00

Wyślij pismo

Lokalizacja

Informacje dodatkowe

31 października 2005 r. rozporządzeniem Rady Ministrów utworzone zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w drodze przekształcenia Ministerstwa Polityki Społecznej. Przekształcenie polegało na włączeniu do Ministerstwa Polityki Społecznej komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu „praca”. Następnie 16 listopada 2015 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej zmieniła się nazwa „Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej” na nazwę „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”.

Misja: 

Celem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest efektywna pomoc rodzinom, ludziom pracy, bezrobotnym, seniorom oraz wsparcie w szeroko pojmowanej polityce społecznej.

Rolą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest zabezpieczenie rodziny, osób najbardziej potrzebujących, seniorów, pracowników i pracodawców.

Wizja: 

  • Chcemy, aby rodzina była objęta opieką i wsparciem,
  • Chcemy, aby prawa pracowników i pracodawców były zabezpieczone i respektowane,
  • Chcemy aby osoby najsłabsze, pokrzywdzone przez los, najbardziej potrzebujące były objęte odpowiednia opieką i wsparciem,
  • Chcemy, aby osoby starsze miały zapewnione godne życie.