Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Państwowa Agencja Atomistyki

Dane instytucji

Adres:
Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
NIP:
5261046191
REGON:
000907473
Telefon:
22 628 27 22
Fax:
22 631 37 86
Email:
kancelaria@paa.gov.pl
Strona WWW:
https://www.gov.pl/web/paa
Strona BIP:
https://www.gov.pl/web/paa/mapa-strony?show-bip=true
Godziny otwarcia:

8:15 - 16.15

Wyślij pismo

Lokalizacja

Informacje dodatkowe

Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), jako centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, reguluje ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz.1689 i Nr 173, poz. 1808) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Ponadto zadania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wynikają z wielu innych ustaw. Nadzór nad Prezesem PAA sprawuje minister właściwy do spraw klimatu.