Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

COVID-19: koniec stanu zagrożenia epidemicznego

Od 1 lipca 2023 roku nie będzie obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego. Sprawdź, co to oznacza dla firm.

Zniesienie ostatnich ograniczeń covidowych

Jednym z najdłużej obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 był obowiązek zakrywania ust i nosa w aptekach. Ten obowiązek zniesiono 30 kwietnia 2023 roku.

Ponadto, od 1 lipca 2023 roku nie obowiązuje:

  • wstrzymanie ruchu kolejowego wykonywanego z przekroczeniem granicy Polski z Republiką Białorusi
  • nakaz zakrywania ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza.

Terminy ważne dla firm

Większość przedłużonych terminów, obowiązujących w czasie pandemii COVID-19, już wygasła.

W kilku przypadkach terminy zostały przedłużone na czas określony po zakończeniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Sprawdź, kiedy wygasają ostatnie przedłużenia covidowe:

obowiązek administracyjny

na czym polega zmiana

termin obowiązywania

ZUS

Opłata prolongacyjna

Zwolnienie z opłaty w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty składek ZUS za okres od 1 stycznia 2020 roku

do 31 lipca 2023 roku

Wynagrodzenia dla organizacji zbiorowego zarządzania

Prawa autorskie i pokrewne oraz opłaty abonamentów

Wstrzymanie poboru

do 30 czerwca 2023 roku

Warunki zatrudnienia

Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, umowy prawa cywilnego

Zmiana zasad

do 30 czerwca 2023 roku

Szczególne rozwiązania w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

Zmiana zasad

do 30 czerwca 2023 roku

Szczególne zasady udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego

Zmiana zasad

do 30 czerwca 2023 roku

Obniżenie wymiaru czasu pracy i przestój ekonomiczny bez dofinansowania

Zmiana zasad

nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku

Wydłużenie terminu ważności

nie dłużej niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

Szkolenia okresowe BHP

szkolenia BHP, których termin ważności przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Wydłużenie terminu ważności

o 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

szkolenia BHP, których termin ważności przypadał w okresie w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,

Wydłużenie terminu ważności

o 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

Ważne! Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich lub badań psychologicznych, wymagają posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku, orzeczenie to zachowuje ważność niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Legalny pobyt w Polsce

Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego to ważna informacja dla przedsiębiorców:

W czasie pandemii Covid-19 tytuły pobytowe uprawniające do legalnego zatrudnienia lub założenia firmy zostały przedłużone. Takie tytuły będą obowiązywać do 30. dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, czyli do 31 lipca 2023 roku.

obowiązek administracyjny

na czym polega zmiana

termin obowiązywania

Tytuły pobytowe cudzoziemców

Zezwolenie na pobyt czasowy

Wydłużenie terminu obowiązywania

do 31 lipca 2023 roku

Wiza krajowa

Wydłużenie terminu obowiązywania

do 31 lipca 2023 roku

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Wydłużenie terminu obowiązywania

do 31 lipca 2023 roku

Zezwolenie na pracę

Wydłużenie terminu obowiązywania

do 31 lipca 2023 roku

Pamiętaj o uregulowaniu spraw związanych z pobytem na terytorium Polski. Żeby zachować wszystkie uprawnienia, z wnioskiem o wydanie nowej decyzji musisz wystąpić w czasie legalnego pobytu w Polsce. Przedsiębiorca, który tego nie zrobi, może utracić uprawnienia do dalszego wykonywania działalności gospodarczej i zostać wykreślony z CEIDG w drodze decyzji.

Wnioski w sprawach zezwolenia na pobyt czasowy oraz na pobyt stały można wypełnić online na stronie www.mos.cudzoziemcy.gov.pl

Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować i podpisać, a następnie dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego. Z uwagi na długi czas oczekiwania na wizyty stacjonarne, rekomendujemy wysłać dokumenty pocztą i czekać na kontakt ze strony urzędu

Ważne! Obywatele Ukrainy korzystają z przedłużenia tytułów pobytowych do 4 marca 2024 roku.

Przeczytaj, jak zatrudnić obywatela Ukrainy.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.