Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Epidemia COVID-19: aktualne ograniczenia dla firm i zasady bezpieczeństwa sanitarnego

Minister Zdrowia i Rada Ministrów – wraz z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii – wprowadzili ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Obecnie większość ograniczeń oraz nakaz odbywania obowiązkowej kwarantanny zostały zniesione. Od 16 maja 2022 roku stan epidemii został przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego.

Jakie ograniczenia zostały zniesione

Od 28 lutego 2022 roku:

 • zostają zniesione wszystkie ograniczenia dotyczące funkcjonowania:

  • dyskotek, klubów nocnych, potańcówek oraz działalność rozrywkowej
  • działalności gastronomicznej
  • zakładów fryzjerskich, salonów tatuażu i piercingu
  • targów i wystaw
  • pokoi zagadek, sal zabaw dla dzieci
  • wesołych miasteczek
  • siłowni
  • instytucji kultury i centrów kultury
  • kin
  • hoteli i miejsc noclegowych
  • wydarzeń sportowych
  • kasyn
 • możliwy jest udział i organizacja zgromadzeń bez limitu zgromadzonych
 • zniesiono ograniczenia dotyczące organizacji wesel, uroczystości rodzinnych i szkoleń
 • urzędy administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym wykonują czynności obsługi interesantów w pełnym zakresie.

Od 28 marca 2022 roku:

 • zniesiono nakaz zasłaniania usta i nosa za pomocą maseczki:
  • w środkach publicznego transportu zbiorowego przeznaczonych lub używanych do przewozu osób
  • w miejscach ogólnodostępnych
  • w samolocie
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
  • w pomieszczeniach zamkniętych.

Ważne! W budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza oraz w aptekach nadal trzeba zakrywać usta i nos.

 • zniesiono ograniczenia w zakresie obowiązków przewoźnika lotniczego
 • zniesiono ograniczenia w przyjmowaniu do podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Sprawdź, które podmioty wykonują działalność leczniczą - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Jakie ograniczenia obowiązują

Pomimo przekształcenia stanu epidemii w stan zagrożenia epidemicznego do 31 maja 2022 r. nadal:

 • pozostaje wstrzymany ruch kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy Polski z Republiką Białorusi
 • trzeba zakrywać usta i nos w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza oraz w aptekach.

Testy i kwarantanna z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2

Testy

Od 28 marca 2022 roku zniesiono obowiązek wykonywania:

 • testów diagnostycznych w przypadku narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2
 • testów diagnostycznych w celu zwolnienia z kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski.

Kwarantanna z powodu narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2

Od 28 marca 2022 roku zniesiono

 • obowiązkową kwarantannę z powodu narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2
 • kwarantannę po przekroczeniu granicy Polski.

Kwarantannie lub nadzorowi epidemicznemu może podlegać osoba narażona na zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS) lub pozostająca w styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących tą chorobę.

Ważne! Osoby objęte kwarantanną przed 28 marca 2022 roku, muszą odbywać izolację albo izolację w warunkach domowych na zasadach obowiązujących w chwili jej ustanowienia.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest wystawiane przez Ministra Zdrowia w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19:

 • w postaci elektronicznej – automatycznie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
 • w postaci papierowej – na żądanie osoby, której dane dotyczą, przez:

  • podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19
  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 jest potwierdzeniem:

 • zaszczepienia przeciwko COVID-19
 • negatywnego testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2
 • powrotu do zdrowia po zachorowaniu na COVID-19.

Jeżeli chcesz otrzymać unijne cyfrowe zaświadczenia COVID i zostałeś zaszczepiony przeciwko COVID-19 poza Polską (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek), musisz przedstawić podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

 • oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19
 • tłumaczenie zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • oświadczenie zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Weryfikacja danych z unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID może być prowadzona przez:

 • Państwową Inspekcję Sanitarną
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Policję
 • straż gminną (miejską)
 • Państwową Straż Pożarną
 • Straż Graniczną
 • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Straż Ochrony Kolei
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Służbę Ochrony Państwa
 • Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
 • Żandarmerię Wojskową
 • Wojska Obrony Terytorialnej
 • System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.