Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Założenie spółki komandytowej w sposób tradycyjny

Możesz założyć spółkę komandytową wyłącznie ze wspólnikiem.

Komplementariusze w spółce komandytowej (podobnie jak w spółce komandytowo-akcyjnej) ponoszą pełną i osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki niezaspokojone z jej majątku. Ich odpowiedzialność jest solidarna wraz ze spółką i pozostałymi wspólnikami odpowiadającymi za jej zobowiązana. Oznacza to, że wierzyciel może dochodzić spłaty całości roszczenia od wszystkich wspólnie, wybranych, jak i od jednego (dowolnego) wspólnika.

W przypadku komandytariusza odpowiada on za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. W umowie spółki komandytowej trzeba określić sumę komandytową, czyli górną granicę odpowiedzialności komandytariuszy za zobowiązania spółki. Wysokość sumy komandytowej nie jest określana w kodeksie spółek handlowych – ty i twoi wspólnicy możecie więc określić ją dowolnie. Zazwyczaj określa się ją w wysokości równej wartości deklarowanych i wnoszonych wkładów.

Jeśli chcesz zarejestrować spółkę, to musisz złożyć wniosek o jej rejestrację na odpowiednim formularzu i dołączyć:

  • umowę spółki,
  • wykaz komplementariuszy i komandytariuszy wraz z ich adresami (adresami korespondencyjnymi) oraz
  • oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania spółki i prokurentów zawierające: zgodę na pełnienie przez nie funkcji oraz ich adres dla doręczeń. Wymóg dołączenia zgody nie dotyczy osób, które podpisały wniosek o wpis.

Jeżeli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Liczba formalności związanych z założenie spółki komandytowej znacznie się zmniejszyła. Stało się tak po wdrożeniu nowej odsłony instytucji „jednego okienka”, polegającej na wprowadzeniu pełnej integracji systemu KRS z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników (KEP). Dzięki temu odpowiednie dane przesyła się między tymi systemami automatycznie. Dzięki temu dane, które składasz do sądu wraz z wnioskiem o wpis do KRS, trafiają również do właściwych rejestrów urzędowych. Podobnie jest z dokumentami dla urzędu skarbowego. Urząd skarbowy w razie potrzeby będzie mógł sprawdzić elektroniczną wersję umowy spółki z Centralnej Informacji KRS. 

W efekcie wprowadzonych zmian razem z postanowieniem sądu o wpisie do KRS dostaniesz również zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON.

Dane umieszczane w KRS mają być podstawowymi informacjami o spółce. Natomiast dane uzupełniające, które są potrzebne do pełnej identyfikacji podatnika, przedsiębiorcy i rejestracji płatnika w ZUS (takie jak np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe), spółka musi podać już po rozpoczęciu działalności – w terminie 7 (dane dla ZUS) lub w terminie 21 (dane dla GUS i urzędu skarbowego) dni od dnia rejestracji spółki w KRS. Uzupełnij te dane na jednym formularzu (NIP-8), który złożysz we właściwym ze względu na siedzibę spółki, urzędzie skarbowym. Dane, które przekażesz urzędowi, trafiają do KEP. Stąd są przesyłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej).

Uwaga! We wniosku możesz wpisać określoną liczbę deklarowanych numerów PKD działalności gospodarczej. Obecnie możesz podać nie więcej niż 10 pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Opłaty

Rejestrując spółkę wnieś opłatę sądową za wpis oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata za wpis wynosi 500 zł. Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia o wpisie do KRS jest wynosi 100 zł.

Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym możesz zapłacić przelewem albo gotówką w kasie sądu. Jeśli chcesz zapłacić przelewem, to możesz zrobić to na konto sądu (zobacz numery rachunków bankowych sądów) albo przez system e-Płatności, dzięki któremu zapłacisz np. przez konto bankowe, kartą kredytową albo kartą płatniczą.

Dowiedz się więcej o tym, jak wpisać spółkę komandytową w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna: