Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie spółki jawnej - dzień przekształcenia

Spółka jawna staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpis spółki jawnej z KRS.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?