Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie wniosku o rejestrację podwyższonego kapitału zakładowego

Podwyższenie kapitału zakładowego zgłasza zarząd spółki do sądu rejestrowego. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu KRS-Z3
Do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego należy dołączyć:

  • uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego
  • oświadczenia wspólników o objęciu nowo powstałych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o.
  • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione.

Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawdziwość takiego oświadczenia, zatem nie może go złożyć jeżeli kapitał rzeczywiście nie został pokryty.

Formularz można złożyć:

  • w biurze podawczym właściwego sądu
  • nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu
  • elektronicznie

Złóż formularz do KRS


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?