Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o wykreślenie z rejestru wzmianki dotyczącej umowy spółki cywilnej

W przypadku, gdy wspólnikiem spółki cywilnej był podmiot wpisany do KRS, to ciąży na nim obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru wzmianki dotyczącej umowy spółki cywilnej.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?