Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych - spółka jawna

Spółka jawna musi prowadzić pełną księgowość, jeśli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro. Poza tym, jeśli wspólnikiem w spółce jawnej będzie osoba prawna (np. spółka kapitałowa), to spółka musi od początku prowadzić pełną księgowość niezależnie od wysokości osiąganych przychodów.

O prowadzeniu ksiąg rachunkowych trzeba poinformować urząd skarbowy tylko wtedy, gdy w poprzednim roku spółka prowadziła księgę podatkową, a o przejściu od nowego roku na pełną księgowość zdecydowała dobrowolnie. Spółki zobowiązane do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych z uwagi na przekroczenie limitu nie muszą informować o ich wprowadzeniu.


Podstawa prawna: