Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Umowa spółki cywilnej

Umowę spółki cywilnej przygotuj na piśmie. Powinna ona zawierać:

 • informację o wspólnikach,
 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • nazwę i siedzibę,
 • okres funkcjonowania spółki,
 • obszar działalności gospodarczej spółki,
 • cel gospodarczy, który spółka ma realizować,
 • sposób w jaki chcesz osiągnąć ten cel np. poprzez wniesienie wkładów,
 • zakres działalności według PKD,
 • informację o wielkości wkładów,
 • postanowienia dotyczące zmian treści umowy,
 • kwestie podziału zysków i udziału w stratach,
 • informację o wspólnikach prowadzących sprawy spółki oraz o jej reprezentantach i sposobie reprezentacji,
 • postanowienia dotyczące wypowiedzenia i rozwiązania umowy.

Spółka musi opłacić podatek od czynności cywilno-prawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na swoją siedzibę. Za zapłatę podatku odpowiadają solidarnie wszyscy wspólnicy spółki. Stawka podatku wynosi 0,5% – podstawą opodatkowania jest wartość wkładów wniesionych do majątku spółki. Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłać w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki. Złóż deklarację na druku PCC-3, PCC-3A – możesz je złożyć także w formie elektronicznej. Jeśli umowa spółki cywilnej została sporządzona przed notariuszem, w formie aktu notarialnego, to po stronie notariusza jest pobranie i wpłata tego podatku.

Więcej informacji na temat podatku od czynności cywilnoprawnych znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.