Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie na egzamin dla agentów ubezpieczeniowych

Aby uzyskać wpis na listę agentów, musisz zdać odpowiedni egzamin. Przeprowadza go zakład ubezpieczeń (towarzystwo ubezpieczeniowe lub kilka towarzystw wspólnie) w formie pisemnego lub elektronicznego testu jednokrotnego wyboru. Zakład ustala termin i miejsce jego przeprowadzenia.

Zakres merytoryczny egzaminu obejmuje zagadnienia ogólne niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych oraz zagadnienia z obszaru działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego masz wykonywać czynności agencyjne.

Uwaga

Jeśli o wpis na listę agentów wnioskuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna (spółki kapitałowe), egzamin musi zdać co najmniej połowa ich członków zarządu. W przypadku spółek osobowych (spółki jawnej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) egzamin muszą zdać:

  • wspólnicy tych spółek, o ile są osobami fizycznymi
  • w przypadku, gdy wspólnikami tych spółek są osoby prawne - co najmniej połowa ich członków zarządu

Sprawdź wykaz zakładów ubezpieczeniowych.


Podstawa prawna: