Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ubezpieczenia społeczne w ZUS a ubezpieczenie społeczne za granicą

Kiedy zakładasz działalność gospodarczą w Polsce, musisz ustalić kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

Jeżeli wykonujesz pracę na własny rachunek na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich Unii Europejskiej, to podlegasz ubezpieczeniu:

  • w państwie, w którym jest twoje miejsce zamieszkania – jeżeli tam wykonujesz znaczną część pracy, 
  • w państwie, w którym znajduje się centrum zainteresowania (centrum interesów) twojej działalności – jeżeli nie mieszkasz w państwie, w którym wykonujesz znaczną część pracy.

Aby określić, czy w danym państwie wykonujesz znaczną część pracy, weź pod uwagę uzyskiwany obrót, czas pracy, liczbę świadczonych usług lub dochód.

Jeśli jesteś pracownikiem najemnym w jednym państwie członkowskim i równocześnie otwierasz działalność gospodarczą w drugim państwie członkowskim, to podlegasz ubezpieczeniu społecznemu państwa, w którym jesteś pracownikiem najemnym. Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu pracy najemnej oraz pracy na własny rachunek będziesz opłacać w kraju, w którym wykonujesz pracę najemną. Jeśli więc jesteś pracownikiem w innym państwie, a w Polsce prowadzisz działalność na własny rachunek, to musisz uzyskać formularz A1 (lub E101) z instytucji ubezpieczeniowej państwa, w którym podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Taki dokument będzie potwierdzał, że prowadząc w Polsce działalność na własny rachunek nie musisz odprowadzać w naszym kraju składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu.

Jeżeli jesteś cudzoziemcem, założyłeś w Polsce działalność gospodarczą i będziesz podlegać ubezpieczeniom społecznym wyłącznie z tytułu założonej w Polsce działalności gospodarczej, to obowiązują cię identyczne zasady w kwestii ubezpieczeń, co obywateli Polski. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w publikacji Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia społecznego.

Więcej informacji na ten temat ubezpieczeń społecznych w sytuacji, kiedy zmieniasz miejsce pobytu, pracy lub zamieszkania w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, znajdziesz w poradniku znajdującym się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Informację o tym, kiedy należy wypełnić druk E101, znajdziesz na stronie Zielonej Linii.