Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wynajęcie lokalu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej

Jakie warunki powinien spełniać wynajmowany budynek/lokal

Jeśli wynajmujesz budynek/lokal, to sprawdź, czy możesz w nim prowadzić daną działalność gospodarczą. Właściciel lokalu/budynku powinien przedstawić ci odpowiednie dokumenty, które potwierdzą ten stan (np. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie). Jeżeli chcesz przystosować wynajmowany budynek/lokal do swoich potrzeb (np. przebudować go lub zmienić sposób użytkowania), to musisz uzyskać zgodę właściciela.

Umowa najmu i korzystanie z wynajętej nieruchomości/budynku/lokalu

  • Umowę najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż 1 rok zawrzyj na piśmie. Jeśli tego nie zrobisz, to w świetle prawa umowę uznaje się za zawartą na czas nieokreślony.
  • Jeśli podpiszesz najem na czas dłuższy niż 10 lat, to po upływie tego okresu umowę uznaje się za zawartą na czas nieokreślony.
  • Jeśli podpiszesz (jako przedsiębiorca) umowę najmu z innym przedsiębiorcą na czas dłuższy niż 30 lat, to po upływie tego terminu najem uważa się za zawarty na czas nieoznaczony.
  • Opłacaj czynsz w umówionym terminie.
  • Jeżeli termin płatności czynszu nie jest określony w umowie, to opłacaj go z góry, czyli: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc, to zapłać za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa jest zawarta na czas nieokreślony, to płać miesięcznie do 10. dnia miesiąca.
  • Przez cały okres najmu używaj wynajętego lokalu, budynku lub nieruchomości tak, jak to określa umowa najmu, a jeśli umowa tego nie określa, to odpowiednio do właściwości i przeznaczenia budynku lub lokalu.
  • To ty ponosisz koszty drobnych napraw i bieżącego wykorzystania budynku lub lokalu, który wynajmujesz.
  • Jeżeli okaże się, że są potrzebne naprawy, które obciążają wynajmującego, to musisz go o tym jak najszybciej powiadomić.
  • Jeżeli w czasie trwania najmu coś wymaga naprawy, która obciąża wynajmującego, a bez niej nie możesz normalnie korzystać z lokalu, to możesz wyznaczyć mu odpowiedni termin naprawy. Kiedy termin ten minie, a wynajmujący nie naprawi tego, co wskażesz, to możesz wykonać naprawę na jego koszt.
  • Jeśli budynek/lokal ma wady, przez które nie możesz z niego korzystać tak, jak jest zapisane w umowie, to możesz żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad.

Podatek od nieruchomości w wynajmowanym budynku/lokalu

Jeżeli właścicielem lokalu, w którym będziesz prowadzić działalność gospodarczą, jest osoba fizyczna lub firma, to właściciel lokalu (a nie ty) płaci właściwy podatek od nieruchomości. Jeżeli lokal ma status lokalu komunalnego i jest w nim dozwolone prowadzenie działalności, to podatek od nieruchomości płacisz ty, jako przedsiębiorca, który przedmiotowy wynajmuje lokal. Jeżeli w mieszkaniu lub w jego części prowadzisz działalność w określonych godzinach, a potem pełni ono funkcje mieszkalne (czyli mieszkasz w nim), to właściwy podatek musisz opłacać w wymiarze mieszkalnym, a nie od działalności gospodarczej.

Uwaga! Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przewidują zwolnienia z opodatkowania nieruchomości w sytuacji, gdy zawiesisz działalność gospodarczą.

Czy ta strona była przydatna?