Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych w rodzimym kraju

Agent ubezpieczeniowy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, może wykonywać działalność agencyjną na terytorium Polski, jeżeli jest wpisany do odpowiedniego rejestru pośredników ubezpieczeniowych w tym państwie.

W związku z tym, aby móc świadczyć usługi transgraniczne w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, trzeba złożyć odpowiedni formularz w macierzystej instytucji rejestrującej agentów ubezpieczeniowych oraz zaznaczyć w nim chęć przeprowadzenia czasowych działań agencyjnych na terenie Polski.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?