Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru w rodzimym kraju

Agent ubezpieczeniowy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, może wykonywać działalność agencyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest wpisany do odpowiedniego rejestru pośredników ubezpieczeniowych w tym państwie.

W związku z tym, aby móc świadczyć usługi transgraniczne w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, należy złożyć odpowiedni formularz w macierzystym organie rejestrującym Agentów Ubezpieczeniowych oraz zaznaczyć w nim chęć przeprowadzenia czasowych działań agencyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.