Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podpisanie umowy z otwartym funduszem emerytalnym

Ubezpieczony, który chce odkładać część obowiązkowej składki na ubezpieczenie emerytalne do otwartego funduszu emerytalnego powinien w terminie 4 miesięcy od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, podpisać umowę z wybranym przez siebie otwartym funduszem emerytalnym. W przypadku przedsiębiorców (prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, czy też wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością), obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (natomiast dla zatrudnianych pracowników obowiązek powstaje od dnia nawiązania stosunku pracy). Jeżeli ubezpieczony nie podpisze w powyżej wymienionym terminie umowy z OFE to całość składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odprowadza do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego część składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, poczynając od składki opłaconej za miesiąc, w którym ZUS otrzymał od otwartego funduszu emerytalnego zawiadomienie o zawarciu umowy.

Ubezpieczony w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, co cztery lata, począwszy od 2016 r. będzie mógł zmienić swoją decyzję i dokonać ponownego wyboru, czy składka na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne w całości ma trafić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też w części do Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Więcej na temat Otwartych Funduszy Emerytalnych na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych.

Czy ta strona była przydatna?