Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o rejestrację działalności w formie cateringu

Przedsiębiorca zamierzający czasowo prowadzić działalność cateringową w Polsce powinien zgłosić się do Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego, w celu ustalenia dalszych obowiązków. Powiatowy Inspektor może wymagać, aby przedsiębiorca uzyskał zatwierdzenie i wpis swojego zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (np. ze względu na dużą skalę działalności), lub też może odstąpić od tego wymogu i jedynie przyjąć do wiadomości informację o działalności cateringowej przedsiębiorcy w Polsce. Decyzja podejmowana jest w oparciu o szczegółowe dane przedstawione przez konkretnego przedsiębiorcę.

Aby przedsiębiorca mógł zostać zarejestrowany w bazie firm w lokalnej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej musi złożyć wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego, właściwego miejscowo dla obszaru działania firmy cateringowej. Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów należy złożyć w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu zakładu Inspekcja Sanitarna przeprowadza wizytację i sprawdza spełnienie wymagań obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, w tym określonych w zał. nr II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych.

Złożenie wniosku o rejestrację, w przypadku podmiotów zagranicznych, musi być poparte dokumentami, potwierdzającymi prawidłowość w zakresie produkcji żywności oraz jej transportu, sporządzonymi przez służby sanitarno-epidemiologiczne w innym kraju. Dokumenty te należy przedłożyć w języku polskim.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru, firma otrzymuje w ciągu kilku dni. Od tego momentu na terenie obszaru działalności stacji można prowadzić działalność związaną z organizacją przyjęć i cateringiem.

Przejdź do procedury uzyskania zatwierdzenia i wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających kontroli Sanepidu i złóż wniosek!

Czy ta strona była przydatna?