Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poinformowanie sądu rejestrowego o numerze REGON - oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Po uzyskaniu zaświadczenia o numerze REGON, oddział we własnym zakresie musi poinformować o nim sąd rejestrowy składając wniosek na druku KRS-Z10 wraz z załącznikiem KRS-ZY (wniosek ten wolny jest od opłat).