Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Legalizacja taksometru

Przeprowadź legalizację taksometru.

Tę procedurę musisz przeprowadzić wraz z autoryzowanym serwisem (uprawnionym do montażu taksometrów).

W tym celu należy przygotować pierwotne świadectwo homologacji taksometru, świadectwo nadania numeru bocznego, ustawienia tzw. podziałki.

Z uzyskaniem legalizacji związana jest opłata (55 zł) w ramach, której sprawdzane są plomby oraz przeprowadzenie jest badania ustawień taksometru na placu manewrowym.

Dodatkowe informacje:

Taksometr jest to elektroniczny przyrząd pomiarowy, który służy do obliczania, według ustalonych taryf, należności za długość drogi przebytej przez taksówkę, a poniżej prędkości granicznej, za czas wynajęcia taksówki;

Taksometr powinien współpracować z kasą rejestrującą (fiskalną), która może być w niego wbudowana lub podłączona, w sposób niezakłócający jego działania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów odrębnych. Taksometr powinien zapewnić transmisję rejestrowanych danych do kasy rejestrującej (fiskalnej).

Okres ważności decyzji zatwierdzenia typu taksometru wynosi 10 lat i może być każdorazowo przedłużony o następne 10 lat, a liczba taksometrów, które mogą być wyprodukowane zgodnie z zatwierdzonym typem, jest nieograniczona.
Świadectwo legalizacji pierwotnej taksometru jest ważne przez czas nieokreślony, jeżeli spełnia on wymagania metrologiczne określone w rozporządzeniu i posiada nieuszkodzone cechy zabezpieczające.
Świadectwo legalizacji ponownej taksometru jest ważne przez 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym została dokonana legalizacja taksometru zainstalowanego w taksówce, jeżeli spełnia on wymagania metrologiczne określone w rozporządzeniu i posiada nieuszkodzone cechy zabezpieczające.

Adres najbliższego Urzędu Miar znajdziesz na stronie Głównego Urzędu Miar.

Czy ta strona była przydatna?