Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyposażenie taksówki oraz przeprowadzenie badania pojazdu w Stacji Kontroli Pojazdów

Wyposażenie taksówki

1. Taksówka powinna być wyposażona i spełniać warunki techniczne jak każdy pojazd osobowy dopuszczony do ruchu. Dodatkowo taksówkę wyposaża się w:

1) taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji;

2) co najmniej dwa miejsca dla pasażerów;

3) co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia;

4) pomieszczenie na podręczny bagaż pasażerów;

6) apteczkę doraźnej pomocy;

7) ogumione koło zapasowe;

8) dodatkowe światło z napisem „TAXI”, odpowiadające następującym warunkom:

 • rozmieszczenie: na dachu,
 • barwa: biała lub żółta samochodowa z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu,
 • połączenia elektryczne: światło może być włączone wówczas, gdy taksometr jest wyłączony, niezależnie od włączenia innych świateł i położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika; włączenie lub wyłączenie taksometru powinno powodować równoczesne odpowiednio wyłączenie lub włączenie światła,
 • powinno być widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza.

Dopuszcza się uzupełnienie światła z napisem „TAXI” o dwa światła migające barwy żółtej samochodowej, umieszczone po obu stronach lampy we wspólnej obudowie. Światła te mogą być włączane i wyłączane odrębnym wyłącznikiem przez kierowcę taksówki w razie zagrożenia jego bezpieczeństwa.

2. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych lamp z napisami określającymi firmę, jej numer telefonu lub inne dane dodatkowo identyfikujące taksówkę, odpowiadające następującym warunkom:

1) rozmieszczenie: na dachu, symetrycznie z lewej i z prawej strony światła z napisem „TAXI”;

2) barwa: biała lub żółta samochodowa;

3) nie mogą one utrudniać czytelności i widoczności napisu „TAXI”.

3. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych oznaczeń zawierających nazwę miejscowości, herb miejscowości, numer boczny oraz inne oznaczenia identyfikujące miejscową taksówkę (muszą one być zgodne z ustaleniami obowiązującymi na obszarze danych gmin lub związku komunalnego).

Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Badania techniczne pojazdu użytkowanego jako taksówka

Pojazd, który będzie używany jako taksówka należy dostosować do tej funkcji. Zostanie to zweryfikowane podczas dodatkowego badania technicznego, które obejmuje identyfikację pojazdu (sprawdzenie tablic rejestracyjnych oraz numerów identyfikacyjnych pojazdu, czyli VIN, numer nadwozia, podwozia lub ramy) oraz oględziny pojazdu i weryfikację:

 • braku taksometru elektronicznego z ważnym dowodem legalizacji;
 • braku gaśnicy, apteczki, koła zapasowego lub koła dojazdowego lub zestawu naprawczego;
 • światła „TAXI”, jego podłączeni lub umieszczenia;
 • napisów niezwiązanych z działalnością przewoźnika umieszczonych na świetle „TAXI”.

W celu rozpoczęcia działalności w zakresie przewozów TAXI należy przerejestrować pojazd w wyspecjalizowanej Stacji Kontroli Pojazdów.

Należy podkreślić, iż pojazd używany jako taksówka podlega corocznym obowiązkowym badaniom technicznym, niezależnie od wieku pojazdu.

Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Prawa i obowiązki taksówkarza wynikające z przepisów:

 • kierujący taksówką nie musi zapinać pasów bezpieczeństwa podczas przewożenia pasażera;
 • dzieci będące pasażerami nie muszą być przewożone w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci;
 • taksówkarzowi, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy.