Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Warunki techniczne, które powinien spełniać zakład kosmetyczny

Zakład kosmetyczny powinien spełniać wymagania zawarte między innymi w następujacych przepisach:

Przedmiotowe przepisy regulują kwestie warunków, jakie musi spełniać zakład kosmetyczny. Z uwagi, na fakt iż przepisy te są rozproszone, to chcąc otworzyć zakład kosmetyczny można wziąć pod uwagę przepisy nieobowiazującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. 2004 nr 31 poz. 273 - uchylony 2 stycznia 2012 r.).  Należy jednak pamiętać, iż treść tych przepisów ma tylko znaczenie pomocnicze! Przepisy te stanowiły, iż zakład kosmetyczny powinien spełniać następujące wymagania:


1. Zakład ( fryzjerski, kosmetyczny, tatuażu bądź odnowy biologicznej ) powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu.


2. Wejście do zakładu stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu:

 • może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej;
 • nie może prowadzić przez pomieszczenia nie związane z zakresem wykonywanych usług.

3. W zakładach powinny być wydzielone:

 • pomieszczenia, w których świadczone są usługi wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą;
 • pomieszczenie/miejsce do spożywania posiłków oraz szatnia dla osób zatrudnionych w zakładzie, wyposażona w szafki do przechowywania odzieży własnej i ochronnej;
 • poczekalnia lub miejsce dla klientów z wydzielonym wieszakiem na odzież wierzchnią.

4. W zakładach powinny być wydzielone:

 • pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w zakładzie, wyposażone w miskę ustępową, umywalkę z ciepłą i zimną wodą, w zasięgu ręki dozownik zawierający mydło w płynie (w razie potrzeby dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk) oraz ręczniki jednorazowego użytku;
 • państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może, w przypadku zakładu stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu, wyrazić zgodę na korzystanie z ustępu znajdującego się w innej części budynku lub lokalu, w odległości nie większej niż 75 m od zakładu, jeżeli dojście do tego ustępu odbywa się drogami komunikacji wewnętrznej;
 • miejsce/pomieszczenie do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości, wyposażone w zamontowany na wysokości 0,5 m od podłogi zlew lub w przypadku więcej niż 3 stanowisk dopuszcza się wydzielenie miejsca wyposażonego w zawór ze złączką do węża i wpust podłogowy z syfonem.

5. W zakładach powinny być wydzielone:

 • pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych;
 • miejsce/pomieszczenie do przechowywania czystej i brudnej bielizny;
 • czystą bieliznę jednorazowego lub wielorazowego użytku przechowuje się w przeznaczonych do tego celu, odpowiednio oznakowanych szafach, w higienicznych warunkach;
 • brudną bieliznę oraz brudną odzież roboczą przechowuje się w zamykanych i oznakowanych pojemnikach pojemniki po napełnieniu niezwłocznie usuwa się poza zakład;
 • prania brudnej bielizny dokonuje się poza zakładem lub, jeżeli na terenie zakładu wydzielone jest osobne pomieszczenie do tego celu - może być prana w obiekcie;
 • obiekt musi być zaopatrzony w instalację wodociągową lub wodę z własnego ujęcia;
 • punkty poboru wody muszą być zaopatrzone w bieżącą, zimną i ciepłą wodę;
 • Obiekt musi być zaopatrzony w instalację kanalizacyjną. Nieczystości płynne odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej lub do zbiornika bezodpływowego (w przypadku szamba własnego). W przypadku szamba własnego zakład musi posiadać umowę na wywóz nieczystości płynnych z firmą posiadającą wymagane zezwolenie. Podczas kolejnych kontroli sanitarnych należy udostępniać do wglądu ostatnią fakturę dotyczącą wywozu nieczystości płynnych.
 • Zakład musi posiadać wentylację: grawitacyjną, mechaniczno-wywiewną (dotyczy solariów, masaży, natrysków, łaźni), mechaniczną podciśnieniową.