Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie na egzamin dla multiagentów

Aby uzyskać kolejne wpisy na listę agentów, musisz zdać odpowiednie egzaminy uzupełniające, organizowane w kolejnych wybranych przez ciebie zakładach ubezpieczeń. 

Uwaga

Jeśli o kolejne wpisy na listę agentów wnioskuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna (spółki kapitałowe), egzaminy musi zdać co najmniej połowa członków zarządu tych spółek. W przypadku spółek osobowych (spółki jawnej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) egzaminy muszą zdać:

  • wspólnicy tych spółek, o ile są osobami fizycznymi
  • w przypadku, gdy wspólnikami tych spółek są osoby prawne - co najmniej połowa ich członków zarządu

 Podstawa prawna: